Salaava muistitikku

Salaavan muistitikun käyttäminen suojaa salassapidettäviä tietoja siirrettäessä niitä paikasta toiseen. Salaus ei kuitenkaan kykene suojaamaan tietoja salasanoja kerääviltä haittaohjelmilta tai salasanan urkkimiselta tietoon jollakin muulla tavalla.

  Tämä ohje koskee vain Kingston Data Traveller 5000 USB-muistitikkua.

  Riippumatta siitä, mitä muistitikulle on tallennettu, älä käytä salattua tikkua sellaisilla koneilla, joiden ylläpidosta et ole varma; esimerkiksi kirjastojen yleisillä koneilla, internet-kahviloissa tai tuttavien luona. Salasana voi joutua vääriin käsiin huomaamattasi ja salassapidettävää materiaalia sisältävä tikku kadota myöhemmin.

  Älä koskaan tallenna samalle muistitikulle julkista ja salassapidettävää materiaalia. Älä myöskään käytä samaa muistitikkua useaan tarkoitukseen, esimerkiksi henkilökohtaisten dokumenttien ja salassapidettävän tutkimusaineiston tallentamiseen.

  Salaavat USB-muistit eivät kuulu yliopiston keskitettyyn hallintaan, joten tietotekniikkatuella ei ole mitään mahdollisuuksia päästä käsiksi muistille tallennettuun tietoon eikä auttaa unohtuneiden salasanojen kanssa. Data Traveller 5000 USB-muistin salasanan voi antaa 10 kertaa väärin, jonka jälkeen se lukkiutuu ja tikulla oleva tieto tuhoutuu pysyvästi. Muistitikku on kuitenkin mahdollista palauttaa uudestaan käyttöön, jolloin kaikki sille tallennettu tieto tuhoutuu.

  Salaavan muistitikun käsittelyä koskevat säännöt ja ohjeet

  • Salaavan USB-muistin kuitannut henkilö sitoutuu noudattamaan USB-muisteja koskevia käyttöohjeita.
  • Jokainen työntekijä on vastuussa USB-tikulle asettavasta vahvasta salasanasta ja tikun luotettavasta käsittelystä siten, ettei tikku ja sille tallennettu tieto joudu vääriin käsiin.
  • Jos USB-muistille on talletettu turvaluokan TLIII- tai II -tasoista tietoa, se tulisi tallettaa lukittuun kaappiin tai mahdollisuuksien mukaan kassakaappiin silloin, kun sitä ei käytetä. Turvaluokitellun tiedon turhaa kuljettamista tulee erityisesti välttää.
  • USB-muisti on tarkoitettu vain väliaikaiseksi siirtomediaksi ja tiedon pitkäaikaistallettaminen sille on kiellettyä.
  • USB-muistia on käsiteltävä kuten luottamuksellisten asioiden ja materiaalin käsittelystä on määrätty.
  • USB-muistit on tarkoitettu vain Helsingin yliopiston työtehtävissä tapahtuvaa työkäyttöä varten. Niitä ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen.
  • USB-muistit ovat henkilökohtaisia, joita ei saa lainata eikä luovuttaa kenenkään toisen käyttöön. Myöskään USB-muistin salasanaa ei saa luovuttaa toiselle henkilölle.
  • Kuitatut USB-muistit on oma-aloitteisesti tyhjennettävä ja luovutettava työsuhteen päättymisen yhteydessä USB-muistien hallinnoinnista vastaavalle henkilölle.
  • Virus- ja haittaohjelmatarkastus on tehtävä heti USB-muistin koneeseen kytkemisen jälkeen. Jos USB-tikulta löytyy virus tai haittaohjelma, ilmoita siitä viipymättä Helpdeskille ja toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.
  • Ennen kun salaavalle USB-muistille tallennetaan yhteistyökumppanilta saatua salassapidettävää materiaalia USB-muistin on oltava tyhjä. Muistille asetetun salasanan tulee tällaisessa tapauksessa olla vähintään 15-merkkinen.

  Salaavan muistitikun käyttöönotto

  Ennen käyttöä muistitikku pitää alustaa ja salauksen purkamiseen tarvittava salasana määritellä.

  1. Laita muistitikku kiinni koneeseen. Jos salausohjelmisto ei käynnisty itsestään (autorun), avaa My Computer ja sieltä massamuistiasema DT5000. Muussa tapauksessa jatka suoraan kohtaan 3.
  2. Kaksoisklikkaa DT5000_Launcheria avautuvalta levyasemalta.

  Salausohjelmiston käynnistyttyä ensimmäistä kertaa se alustaa muistitikun automaattisesti.

  1. Valitse salausohjelmiston käyttämä kieli ja klikkaa Next.
  2. Lue ja hyväksy käyttöoikeussopimus ja klikkaa Next.
  3. Määrittele salasana tai -lause ja klikkaa Next.
  4. Täytä muistitikun julkiset tietokentät haluamallasi tavalla ja klikkaa Finish.

  HUOM! Salausohjelmisto vaatii vähintään 6-merkkisen salasanan, jossa on isoja ja pieniä kirjaimia sekä numeroita. Salauksen turvallisuus riippuu pitkälti käytetyn salasanan tai -lauseen monimutkaisuudesta. Suositus on, että salasana olisi vähintään 10-merkkinen, arkaluonteista aineistoa tikulla siirrettäessä vähintään 15-merkkinen.

   

  Salaavan muistitikun salatun tallennustilan avaaminen

  1. Laita muistitikku kiinni koneeseen. Jos salausohjelmisto ei käynnisty itsestään (autorun), avaa My Computer ja sieltä massamuistiasema DT5000. Muussa tapauksessa jatka suoraan kohtaan 3.
  2. Kaksoisklikkaa DT5000_Launcher:ia avautuvalta levyasemalta.
  3. Syötä aiemmin määrittelemäsi salasana salausohjelmistolle.
  4. Kun salaus on purettu, muistitikun sisältö on käytettävissä. Salatun osion asemanimi on oletusarvoisesti KINGSTON.

  Salaavan muistitikun salatun tallennustilan sulkeminen

  1. Kun olet lopettanut tietojen tallentamisen muistitikulle, muista sulkea salattu osio. Klikkaa kerran salausohjelmiston kuvaketta ruudun oikeassa alakulmassa ja valitse avautuvasta ponnahdusvalikosta Shut Down DT5000.
  2. Ohjelmisto varmistaa, että todella haluat sulkea muistitikun.
  3. Odota kunnes ohjelmisto ilmoittaa että muistitikun voi irrottaa turvallisesti.

  Salasanan ja asetusten vaihtaminen

  Muistitikun ollessa avattuna klikkaa kerran salausohjelmiston kuvaketta ruudun oikeassa alakulmassa ja valitse avautuvasta ponnahdusvalikosta DT5000 Settings.

  Asetusvalikosta voit vaihtaa ohjelmiston kielen, muuttaa tikulle tallennettuja julkisia tietoja ja vaihtaa salasanan. Muista tallentaa tekemäsi muutokset klikkaamalla Apply heti muutosten jälkeen ja OK sulkiessasi asetusikkunan.

  Salasanan vaihto

  Vaihtaaksesi salasanan, syötä Password-välilehden kenttään Current Password käytössä oleva salasana ja kenttiin New Password ja Password Confirmation uusi salasanasi.

  Salausohjelmisto vaatii vähintään 6-merkkisen salasanan, jossa on isoja ja pieniä kirjaimia sekä numeroita. Salauksen turvallisuus riippuu pitkälti käytetyn salasanan tai -lauseen monimutkaisuudesta. Suositus on, että salasana olisi vähintään 10-merkkinen, arkaluonteista aineistoa tikulla siirrettäessä vähintään 15-merkkinen.

  Tietokenttien päivittäminen

  Tietokenttiin (Contact Information -välilehti) voi halutessaan syöttää vapaavalintaista tietoa muistitikun haltijasta. Tulee kuitenkin muistaa, että näihin kenttiin tallennettava tieto on kenen tahansa muistitikun käsiinsä saaneen luettavissa.

  Suositeltavaa on laittaa Name –kenttään oman yksikön nimi ja Company –kenttään Helsingin yliopisto. Details –kenttään voi laittaa tarkemman määreen, kuten esimerkiksi oman tutkimusryhmän nimen.

  Missään nimessä lisätietokenttiin ei tule laittaa mitään viitteitä tikulla käytettävästä salasanasta tai muutakaan salassapidettävää.

  Kielen vaihtaminen

  Vaihtaaksesi muistitikun salausohjelmiston kielen, valitse sopiva kieli Language-välilehden alasvetovalikosta ja klikkaa Apply. Ohjelmisto ei valitettavasti sisällä suomen tai ruotsin kieltä.

  Anna palautetta

  Helsingin yliopiston IT-Helpdeskin ohjesivusto auttaa sinua työhösi liittyvissä IT-aiheisissa kysymyksissä. Kerro meille, miten voisimme parantaa ohjeitamme. Arvostamme suuresti palautettasi!

  Kuinka parantaisit ohjeistusta?
  Takaisin ylös