Salaavan muistitikun käyttöönotto

Tabs

Tarkka ohje

Tämä ohje koskee vain Kingston Data Traveller 5000 USB-muistitikkua.

Ennen käyttöä muistitikku pitää alustaa ja salauksen purkamiseen tarvittava salasana määritellä.

  1. Laita muistitikku kiinni koneeseen. Jos salausohjelmisto ei käynnisty itsestään (autorun), avaa My Computer ja sieltä massamuistiasema DT5000. Muussa tapauksessa jatka suoraan kohtaan 3.
  2. Kaksoisklikkaa DT5000_Launcheria avautuvalta levyasemalta.

turva-usb

Salausohjelmiston käynnistyttyä ensimmäistä kertaa se alustaa muistitikun automaattisesti.

  1. Valitse salausohjelmiston käyttämä kieli ja klikkaa Next.
  2. Lue ja hyväksy käyttöoikeussopimus ja klikkaa Next.
  3. Määrittele salasana tai -lause ja klikkaa Next.
  4. Täytä muistitikun julkiset tietokentät haluamallasi tavalla ja klikkaa Finish.

HUOM! Salausohjelmisto vaatii vähintään 6-merkkisen salasanan, jossa on isoja ja pieniä kirjaimia sekä numeroita. Salauksen turvallisuus riippuu pitkälti käytetyn salasanan tai -lauseen monimutkaisuudesta. Suositus on, että salasana olisi vähintään 10-merkkinen, arkaluonteista aineistoa tikulla siirrettäessä vähintään 15-merkkinen.