Tiedostojen arkistoituminen

Tabs

Tarkka ohje

Osa ryhmä- ja kotihakemistoon tallennetuista tiedostoista arkistoidaan, mikäli niitä ei ole käytetty aktiivisesti. Arkistoidut tiedostot sijaitsevat saman palvelimen sisällä. Arkistoinnin avulla saavutetaan kustannussäästöjä ja hallitaan datamäärän kasvua helpommin.

Arkistoidut tiedostot toimivat ja käyttäytyvät täysin samoin kuin normaalit tiedostot.  Kun tiedosto arkistoidaan, sen kuvakkeeseen ilmestyy seuraava symboli (Windows 7):

Arkistoidun tiedoston ikoni - Windows 7

Kun muokkaat arkistoitua tiedostoa, se siirretään pois arkistosta, jolloin symboli katoaa.