Solujen automaattinen täyttötoiminto Excelissä

Tabs

Tarkka ohje

Kun syötät soluun tekstimuotoisia arvoja, esimerkiksi riviotsikoita, riittää kun valitset muutaman ensimmäisen kirjaimen sanan alusta ja Excel ehdottaa sinulle aiemmin syötettyä arvoa:

excelsolut1

Tässä esimerkissä kirjoitetaan h-kirjain, ja ohjelma ehdottaa automaattisesti Helsinki-sanaa solun arvoksi (sanaan tulee automaattisesti iso alkukirjain). Arvo hyväksytään normaalisti. Jos arvo on joku muu, niin se syötetään normaalisti.

Jos syötettävät arvot ovat hyvin samankaltaisia, voit valita aiemmin syötetyn arvon solun kohdalla pikavalikosta (avautuu hiiren kakkospuoleisella painikkeella). Valitse pikavalikosta Pick From Drop-down List -komento, ja valitse luettelosta haluamasi arvo.

excelsolut2

Sarjojen käyttäminen

Taulukkolaskentaohjelmissa on yleensä valmiita sarjoja esimerkiksi päivien ja kuukausien nimille sekä lyhenteille. Aikasarjan ei tarvitse alkaa viikon tai vuoden ensimmäisestä päivästä tai kuukaudesta.

Kirjoita soluun aikasarjan ensimmäinen arvo. Vie kohdistin soluun ja vedä täyttökahvasta haluamasi määrä sarjaa eteenpäin.

excelsolut3

Voit vetää sarjaa täyttökahvasta myös taaksepäin, ylöspäin tai vasemmalle esimerkiksi viikonpäivät to, ke, ti, ma. Voit luoda myös muita sarjoja, kuten luvuista ja tekstistä. Kirjoita sarjan kaksi ensimmäistä arvoa allekkain tai vierekkäin. Valitse solut ja vedä täyttökahvasta sarja valmiiksi. Jos haluat ohjelman luovan sarjan tietyistä luvuista, voit kahdella ensimmäisellä luvulla ilmaista sarjan välin. Valitse sen jälkeen molemmat solut ja vedä täyttökahvasta sarja.

excelsolut4

Oman sarjan luominen

Voit luoda myös omia luetteloita, joita käytetään samalla tavalla kuin olemassa olevia sarjoja (esimerkiksi kuukausien nimet englanniksi).

Valitse Tools (Työkalut) -valikosta Options (Asetukset). Siirry Custom Lists (Omat luettelot) -välilehdelle. Valitse luettelosta aktiiviseksi New List (Uusi luettelo), ja syötä haluamasi luettelo valintaikkunan ruutuun. Tee rivinvaihdot enter-näppäimellä.

excelsolut5

Kun luettelo on valmis, napsauta Add (Lisää) -painiketta ja luettelosi on käytettävissä samalla tavalla kuin ohjelman omat sarjat. Tässä samassa ikkunassa voit myös muokata omia luetteloitasi myöhemmin.