Tulostaminen paperia säästäen (Win 7)

Tabs

Tarkka ohje

Tulosteen pienentäminen tietotekniikkatilojen Windows 7 -koneilla

Tulostusvaiheessa on mahdollista määrittää, että yhdelle arkille tulostetaan useampi pienennetty tekstisivu. Tarkka menettelytapa riippuu käytettävästä tulostimesta ja ohjelmasta, josta tulostetaan, joten seuraavia ohjeita joutuu soveltamaan tapauskohtaisesti. Kuitenkin joko ohjelman tai tulostimen asetuksista kohdista Properties, Preferences tai jotain vastaavaa pääsee muuttamaan tulostusasetuksia.

 • Napsauta ohjelmien tulostuksen valintaikkunassa (File > Print) Properties -painiketta.
 • Valitse Layout -välilehti.
 • Valitse yhdelle sivulle tulostettavien sivujen lukumäärä Pages per Sheet -kohdasta.
 • Napsauta lopuksi OK.

Testaa toimivuus parilla sivulla ennen kuin tulostat koko dokumentin.

Huomaa, että tämä tulostustapa on altis virheille, ja tulostaminen tällä toiminnolla tapahtuu omalla vastuulla (mahdollisia virhetulosteita ei hyvitetä).

Varmimmin tulosteesta tulee halutun näköinen, kun teet siitä ensin PDF-tiedoston
 

Kaksipuoleinen tulostus tietotekniikkatilojen Windows 7 -koneilla

Suurin osa tietotekniikkatilojen tulostimista tulostaa oletuksena kaksipuolisesti. Asetuksen voi tarkistaa seuraavasti:

 • Napsauta ohjelmien tulostusikkunassa (File > Print) Properties-painiketta.
 • Kaksipuolelisuus näkyy Layout-välilehden kohdassa Print on Both Sides.
 • Tulostuksen saa tarvittaessa yksipuoleiseksi valitsemalla None.
 • Napsauta lopuksi OK.

Tulostuskiintiö lasketaan arkeittain. Tulostamalla kaksi sivua yhdelle paperiarkille voit siis tulostaa enemmän!

WWW-sivujen tulostaminen

Tekstin (ei kuvia) tulostaminen internetistä kannattaa tehdä teksinkäsittelyohjelman kautta.

 • Valitse hiirellä teksti www-selaimessa.
 • Valitse selaimesta Edit > Copy.
 • Siirry tekstinkäsittelyohjelmaan (esimerkiksi Microsoft Word ).
 • Valitse tekstinkäsittelyohjelmissa Edit > Paste (Word 2010: Home > Paste).
 • Voit muokata tekstiä tekstinkäsittelyohjelmassa (esim. palstoittaa, pienentää kirjasinta).
 • Voit siirtää tekstiä useammalta www-sivulta samaan tekstinkäsittelydokumenttiin, näin saat esimerkiksi monta lyhyttä sähköpostia yhdelle sivulle.

Joillakin sivuilla voi olla vieritettäviä kehyksiä tai muita sellaisia objekteja, joiden takia sivun tekstin voi tulostaa ainoastaan edellä kuvatulla tavalla.