Työasema 2020

Yliopiston työasemaympäristöä ja erityisesti työasemapalvelua kehitetään Työasema 2020 -projektissa. Keskeisimmät kehittämistoimenpiteet tällä hetkellä ovat

 • työasemapalvelun politiikka- ja sisältömuutokset
 • Windows 10 -käyttöönottoprojekti
 • Etäkäytettävien työpöytien käytön laajentaminen

Tabs

Tarkka ohje


​Yliopiston työasemat

tyoasema2020-5.png

Vaihtoehdot pähkinänkuoressa

Kategoria Kenelle Ylläpito Rajoitukset Tukimuoto
Kaikissa vaihtoehdoissa käyttäjä vastaa itse laitteillaan olevan datan varmuuskopioinnista >>
Yliopiston työasema
 • Fyysinen (Windows, Linux, Mac)
 • Virtuaalinen
  (Windows, Linux)
"Normaali" vaihtoehto. Myös valtaosa tehokäyttäjien työasemista kuuluu tähän kategoriaan. Keskitetty.
Ei mahdollisuutta ylläpito-oikeuksiin.
Ainoa vaihtoehto, jos käsitellään esim. potilas- tai henkilötietoja
Maksuton.
         
Tehokäyttäjän työasema
 • Fyysinen (Windows, Linux, Mac)
 • Virtuaalinen (Windows, Linux)
Kun on tarve esim. asentaa joustavasti ohjelmistoja. Keskitetty. Ylläpito-oikeudet käyttäjällä. Käyttäjän tulee sitoutua yliopiston tietojärjestelmien ylläpitosääntöihin.

Ei voi käsitellä korotetun tietoturvallisuustason piiriin kuuluvaa aineistoa.

Maksuton, mutta Helpdesk kategorisoi normaalityöasemaa koskevat tukipyynnöt etusijalle.
         
Erikoistyöasema
 • Fyysinen (Windows, Linux, Mac)
 • Virtuaalinen (Windows, Linux)
Esim. laboratoriokäyttöön. Ei keskitetty.   Maksullista, sovittava asiakasvastaavan kanssa.
         
Muut yliopiston laitteet ja omat laitteet
 • Käyttäjän oma laite
  Käytäjä vastaa omista laitteistaan itse.  Virtuaalityöasemat ovat aina tietotekniikakeskuksen ylläpitämiä. Vertaistuki Yammerissa.

Helpdeskin ohjeistus soveltuvin osin.

 

Keskitetyssä ylläpidossa olevat yliopiston työasemat

 • Keskitetyssä ylläpidossa olevat työasemat, jotka voivat olla fyysisiä Windows-, Mac- tai Linux-kannettavia ja pöytätyöasemia tai virtuaalisia Windows- tai Linux-työasemia.
 • Tukea saa Helpdeskin kautta.
 • Ainoa työasemavaihtoehto niille käyttäjille, jotka käsittelevät työasemassaan VAHTI-luokituksen mukaista korotetun tietoturvallisuustason (III) piiriin kuuluvaa aineistoa, esimerkiksi potilas- tai henkilötietoja. Jos tietojen luokittelussa on epäselvää, kysy neuvoja Helpdeskistä tai asiakirjahallinnon asiantuntijoilta.
 • Yliopiston työaseman käyttäjälle ei anneta työaseman ylläpito-oikeutta.

Keskitetyssä ylläpidossa olevat tehokäyttäjän työasemat

 • Normaalisti keskitetyssä ylläpidossa olevia työasemia, jotka voivat olla Windows-, Mac- tai Linux-kannettavia ja pöytätyöasemia tai virtuaalisia Windows- tai Linux-työasemia.
 • Kaikki fyysiset työasemalaitteet, joiden käyttäjä on ottanut ylläpito-oikeuden omaan työasemaansa.
 • Ylläpito-oikeuksien vastineeksi käyttäjän tulee sitoutua yliopiston ylläpitosääntöjen noudattamiseen sekä hallita yliopiston tietoturvakoulutuksen sisältö riittävän hyvin, jotta hän osaa tunnistaa mm. sen, millaista tietoa tällaisella työasemalla saa käsitellä (ei esim. henkilö- tai potilastietoja).
 • Tietotekniikkakeskus rajaa oman ylläpitovastuunsa tehokäyttäjän työaseman uudelleenasentamiseen. Käyttäjä vastaa aina itse siitä, että hänellä on käyttöoikeus työasemaan asennettaviin ohjelmistoihin.
 • Tukea saa Helpdeskistä, mutta Helpdesk kategorisoi normaalityöasemaa koskevat tukipyynnöt etusijalle.

Erikoistyöasemat

 • Selkeästi erikoiskäyttöön tarkoitetut työasemalaitteet, esimerkiksi laboratoriossa mittalaitetta ohjaavat työasemat, joiden ylläpitoa ei voida järjestää keskitetysti.
 • Tuki on aina lähtökohtaisesti maksullista ja siitä on erikseen sovittava käyttäjän yksikön asiakasvastaavan kanssa.

Muut laitteet ja muut kuin yliopiston (omistamat) laitteet

 • Ryhmä sisältää niin yliopiston omistamat kuin henkilökunnan, opiskelijoiden ja vierailijoiden omat mobiilipäätelaitteet (älypuhelimet ja tabletit) sekä muut kuin yliopiston omistamat työasemalaitteet (esim. vierailijan oma laite).
 • Tuki rajoittuu ohjeistukseen ja vertaistukeen Tietotekniikan vertaistuki -kanavalla yliopiston Yammer-verkkopalvelussa.
   

Datan varmuuskopiointi

 1. Perusperiaate on, että käyttäjä vastaa aina itse omalla laitteellaan olevasta datasta. Käyttäjä vastaa siitä, että dataa säilytetään sen luonne huomioon ottaen asianmukaisesti, ja hän on vastuussa datan varmuuskopioinnista. Tallentaminen voidaan tehdä joko tietotekniikkakeskuksen tarjoamaan koti- tai ryhmähakemistoon, yliopiston konesalissa olevaan muuhun verkkotallennustilaan tai pilveen. Omassa käytössä olevaa laitetta tai tähän liitettyä ulkoista tallennuslaitetta ei suositella erityisen tärkeän datan sijaintipaikaksi.
 2. Lue lisää tallennusvälineen valinnasta Helpdeskin sivuilla.
   

Mikä on virtuaalinen työasema eli etäkäytettävä työpöytä (VDI)

Tavallisesti käyttöjärjestelmä ja ohjelmat toimivat käyttäjän työpöydällä olevassa tietokoneessa. Virtuaalinen työasema puolestaan on etäkäytettävä, mutta muuten käyttäjän kannalta normaali tietokone. Virtuaalikoneen käyttöjärjestelmä ja ohjelmat pyörivät konesalissa, ja virtuaalikoneen työpöytä näytetään lähiverkon kautta käyttäjien laitteille. Voit käyttää lähes kaikkia samoja ohjelmia kuin tavallisessa tietokoneessakin. Ohjelmistolisenssit saattavat joissakin harvoissa tapauksissa asettaa rajoituksia ohjelmien käyttämiselle virtuaalikoneissa. Epäselvissä tapauksissa kysy lisää Helpdeskistä.

Etäkäytettävä työpöytä on joustava. Virtuaalikonetta voidaan käyttää tavalliselta tietokoneelta, kannettavalta tai muilta laitteilta, kuten tabletilta tai älypuhelimelta tai jopa selaimelta. Voit kirjautua ulos virtuaalityöasemasta, siirtyä toiselle päätelaitteelle, ja jatkaa työskentelyä siitä kohdasta, mihin jäit edellisellä laitteella.

Etäkäytettävä työpöytä on lisäksi helppo toteuttaa määräaikaisena. Yksittäinen projekti voi saada virtuaalisen työaseman käyttöönsä projektin ajaksi. Projektin loputtua työaseman käyttämät (konesali)resurssit voidaan vapauttaa muiden käytettäväksi. Toisaalta käytössä olevan virtuaaliaseman resursseja voidaan kasvattaa helposti.

 

Miten saan etäkäytettävän työpöydän käyttööni

Voi saada omalle (fyysiselle) tietokoneellesi virtuaalisen työaseman näin:

 • Suositeltava tapa on käyttää WMware Horizon Client -asiakasohjelmaa. Ohjelma on asennettu keskitetysti ylläpidettyihin Windows-, Mac- ja Linux-työasemiin (pikakuvake löytyy HY-valikosta).
  Lue tarkemmat ohjeet.
 • Virtuaalista työasemaa voi käyttää selaimella osoitteessa https://vdi.helsinki.fi/.