Kotisivujen luonti ja päivitys Unix-järjestelmässä

Kotisivusi osoitteeksi tulee http://www.helsinki.fi/~tunnus/

Tabs

Tarkka ohje

Kotisivuhakemiston luominen

Anna komento luokotisivu. Komento rakentaa kotisivuhakemiston ja antaa sille tarvittavat oikeudet.

Tiedostojen siirtäminen kotisivuhakemistoon

Periaatteessa voit editoida tekstityyppisen materiaalin suoraan unix-koneella, mutta helpompaa on rakentaa kotisivut PC-mikrolla ja esimerkiksi Windowsin työkaluilla ja siirtää ne sitten unix-koneelle.

Varsinaisen kotisivusi tiedoston nimen tulee olla index.html. Jos sivustollasi on kuvia tai muita alisivuja tai linkitettyjä tiedostoja, tulee nekin siirtää kotisivuhakemistoon.

  • Ota SFTP-yhteys WinSCP-ohjelmalla unix-palvelimelle cedi.it.helsinki.fi käyttäen unix-käyttäjätunnusta ja salasanaa
  • Siirrä tiedostot kotihakemistossasi olevaan public_html-alihakemistoon
  • Siirron jälkeen ota SSH-yhteys PuTTY-ohjelmalla
  • Anna komento chmod a+r ~/public_html/*.*
    Komento asettaa kotisivusi muiden käyttäjien nähtäville.