Päivitysoikeudet ja -avaimet

Tabs

Tarkka ohje

Uuden päivitysavaimen haku

Laitossivujen päivittämiseen yliopiston www-palvelimelle tarvitaan päivitysavainta. Lähetä vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse helpdesk@helsinki.fi. Hakemuksesta tulee selvitä seuraavat seikat:

  1. Mille yksikölle haet avainta (järjestö, laitos, tutkimusprojekti)
  2. Verkko-osoite (tai toive jos sitä ei vielä ole. Huom! yliopiston www.helsinki.fi -palvelimen osoitteet myöntää yliopiston viestinnän verkkotoimitus, digiviestinta@helsinki.fi )
  3. Mitkä käyttäjätunnukset päivittävät sivuja
  4. Kuka on sivujen vastuuhenkilö (käyttäjätunnus)

WWW-päivitysavaimien käyttöoikeudet

Jokainen, jolla on jo oikeus päivitysavaimiin voi päivitysavainhallinnasta tarkistaa mitä avaimia itsellä on käytössä.

Lisäksi kullakin sivustolla on oma vastuuhenkilö, joka vastaa oikeuksien jakamisesta päivitysavaimiin. Vastuuhenkilöt tekevät avainmuutokset päivitysavainhallinnassa.

Avaimen nykyinen vastuuhenkilö tekee vastuuhenkilömuutokset itse päivitysavainhallinnasta. Jos nykyinen vastuuhenkilö ei ole tiedossa tai tavoitettavissa, ole yhteydessä Helpdeskiin.

WWW-päivitysavaimien hallinta

Avainhallinnassa on listana avaimen nimi (w-atk), sen hakemistopolku (/www/atk) sekä käyttäjät ja lisäksi, onko avaimella Samba-päivitysoikeutta (ks. Verkkosivujen siirto uuteen osoitteeseen).

Käytössä on kaksi pääpolkua, /www ja /secure. Jälkimmäinen viittaa suojattujen yhteyksien (https) takana oleviin sivuihin.

Modify-valinnalla pääsee muuttamaan avaimen tietoja. Käyttäjäkentässä (Users) on käyttäjätunnukset pilkulla erotettuna listana.

Delete-valinnalla voi poistaa tarpeettomat avaimet.

Add new key under -valinnalla voi tehdä hallitsemilleen avaimille aliavaimia. Aliavaimilla voi antaa päivitysoikeuden tietyille henkilöille vain tiettyyn sivukokonaisuuden alihakemistoon. Pääavaimella pääsee kuitenkin käsiksi aina myös aliavaimilla päivitettäviin hakemistoihin. Hakemisto, jolle aliavain luodaan, on tehtävä erikseen!