Bruk av ett krypterande USB-minne

Instruktioner om krypterande USB-minne

Öppnande av det krypterade lagringsutrymmet på ett krypterande USB-minne

  • Koppla USB-minnet till datorn. Om krypteringsprogrammet inte startar automatiskt (autorun), öppna då My Computer > masslagringsstation DT5000.
  • Dubbelklicka på DT5000_Launcher i fönstret som öppnas.
  • Mata in det tidigare fastställda lösenordet i krypteringsprogrammet.
  • Då dekrypteringen är klar är innehållet på USB-minnet klart att användas. Den krypterade partitionens standardnamn är KINGSTON.

Stängande av det krypterade lagringsutrymmet på ett krypterande USB-minne 

  • Kom ihåg att stänga den krypterade partitionen då du har avslutat sparandet av information till USB-minnet. Klicka på krypteringsprogrammets ikon vid skärmens nedre högra hörn och välj Shut Down DT5000 från rullgardinsmenyn som öppnas.

turva-usb

  • Programmet kontrollerar att du verkligen vill stänga USB-minnet.
  • Vänta på att programmet meddelar att det är säkert att ta loss USB-minnet.

Byte av lösenord och inställningar

Klicka på krypteringsprogrammets ikon vid skärmens nedre högra horn då USB-minnet är öppet och välj DT5000 Settings i rullgardinsmenyn.

I inställningsmenyn kan du byta språk på programmet, ändra på USB-minnets offentliga information samt byta lösenord. Kom ihåg att spara ändringarna genom att klicka på Apply direkt efter ändringarna och på OK då du stänger inställningsfönstret.

turva-usb

Byte av lösenord

Lösenordet kan bytas i sidfliken Password. Skriv ditt gamla lösenord i fältet Current Password och ditt nya lösenord i fälten New Password och Password Confirmation för att byta lösenord.

Krypteringsprogrammet kräver ett lösenord med minst 6 tecken som innehåller både versaler och gemener, samt siffror. Krypteringens säkerhet beror långt på hur komplicerat lösenordet/lösenordsmeningen är. Det rekommenderas att lösenordet är minst 10 tecken långt, och om USB-minnet innehåller känsligt material, bör lösenordet vara minst 15 tecken långt.

Uppdatering av informationsfälten

Man kan vid behov fylla i frivillig information om USB-minnets användare i informationsfälten (Sidfliken Contact Information). Det bör dock minnas att information lagrad i dessa fält kan läsas av alla som har tillgång till USB-minnet.

Det rekommenderas att man skriver den egna enhetens namn i fältet Name, och Helsingin yliopisto i fältet Company. I fältet Details kan man skriva noggrannare information som t.ex. namnet på ens forskningsgrupp.

Man skall under inga omständigheter skriva in hänvisningar till sitt lösenord eller annan sekretessbelagd information i informationsfälten.

Byte av språk

Välj ett lämpligt språk från rullgardinsmenyn i Language-sidfliken och klicka på Apply för att byta språk i USB-minnets krypteringsprogram. I programmet går det tyvärr inte att välja finska eller svenska som språk.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp