Bruk av ett krypterande USB-minne

Instruktioner om krypterande USB-minne

Öppnande av det krypterade lagringsutrymmet på ett krypterande USB-minne

  • Koppla USB-minnet till datorn. Om krypteringsprogrammet inte startar automatiskt (autorun), öppna då My Computer > masslagringsstation DT5000.
  • Dubbelklicka på DT5000_Launcher i fönstret som öppnas.
  • Mata in det tidigare fastställda lösenordet i krypteringsprogrammet.
  • Då dekrypteringen är klar är innehållet på USB-minnet klart att användas. Den krypterade partitionens standardnamn är KINGSTON.

Stängande av det krypterade lagringsutrymmet på ett krypterande USB-minne 

  • Kom ihåg att stänga den krypterade partitionen då du har avslutat sparandet av information till USB-minnet. Klicka på krypteringsprogrammets ikon vid skärmens nedre högra hörn och välj Shut Down DT5000 från rullgardinsmenyn som öppnas.

  • Programmet kontrollerar att du verkligen vill stänga USB-minnet.
  • Vänta på att programmet meddelar att det är säkert att ta loss USB-minnet.

Byte av lösenord och inställningar

Klicka på krypteringsprogrammets ikon vid skärmens nedre högra horn då USB-minnet är öppet och välj DT5000 Settings i rullgardinsmenyn.

I inställningsmenyn kan du byta språk på programmet, ändra på USB-minnets offentliga information samt byta lösenord. Kom ihåg att spara ändringarna genom att klicka på Apply direkt efter ändringarna och på OK då du stänger inställningsfönstret.

Byte av lösenord

Lösenordet kan bytas i sidfliken Password. Skriv ditt gamla lösenord i fältet Current Password och ditt nya lösenord i fälten New Password och Password Confirmation för att byta lösenord.

Krypteringsprogrammet kräver ett lösenord med minst 6 tecken som innehåller både versaler och gemener, samt siffror. Krypteringens säkerhet beror långt på hur komplicerat lösenordet/lösenordsmeningen är. Det rekommenderas att lösenordet är minst 10 tecken långt, och om USB-minnet innehåller känsligt material, bör lösenordet vara minst 15 tecken långt.

Uppdatering av informationsfälten

Man kan vid behov fylla i frivillig information om USB-minnets användare i informationsfälten (Sidfliken Contact Information). Det bör dock minnas att information lagrad i dessa fält kan läsas av alla som har tillgång till USB-minnet.

Det rekommenderas att man skriver den egna enhetens namn i fältet Name, och Helsingin yliopisto i fältet Company. I fältet Details kan man skriva noggrannare information som t.ex. namnet på ens forskningsgrupp.

Man skall under inga omständigheter skriva in hänvisningar till sitt lösenord eller annan sekretessbelagd information i informationsfälten.

Byte av språk

Välj ett lämpligt språk från rullgardinsmenyn i Language-sidfliken och klicka på Apply för att byta språk i USB-minnets krypteringsprogram. I programmet går det tyvärr inte att välja finska eller svenska som språk.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp