Inställningar i Enigmail

Tabs

Detaljerad hjälp

Visa Enigmails kontospecifika inställningar via menyn Tools > Account settings > OpenPGP security. Kontrollera att Enigmail används för det aktuella e-postkontot och ändra inställningarna för signatur och kryptering enligt önskemål:

  • Sign non-encrypted messages by default (1) signerar samtliga okrypterade meddelanden med din nyckel. Denna inställning är en smaksak.
  • Sign encrypted messages by default (2) signerar alla krypterade meddelanden med din nyckel. Det är bra att ha denna inställning aktiverad.
  • Encrypt messages by default (3) krypterar alla meddelanden som du skickar. Det lönar sig inte att aktivera denna inställning om inte alla, eller nästan alla, som du skickar e-post till använder GnuPG/PGP
  • Use PGP/MIME by default (4) är ett alternativt sätt att skicka ett krypterat meddelande eller en signatur till e-postprogrammet. Många e-postprogram känner inte riktigt till detta format, så det är inte värt att börja använda om det inte finns problem med sändningen av krypterade meddelanden.


Om den e-postadress som anslutits till din nyckel inte är samma som din e-postadress i Thunderbird, går det inte att välja rätt nyckel baserat på adressen. Genom att klicka på Select key kan du berätta för Enigmail vilken nyckel som ska användas.

Medan du skriver meddelandet kan du snabbt byta inställningarna för signaturer och kryptering för det aktuella meddelandet via knappen OpenPGP i meddelandefönstret.