VPN-portalen: Skyddad förbindelse med universitetet från en webbläsare

Genom VPN-portalen har du åtkomst till vissa tjänster som är begränsade till universitetsnätet från en webbläsare. Du kan också överföra filer mellan dina kataloger på mikronätet (AD) och den dator du använder.

För att använda VPN-portalen måste din webbläsare ha JavaScript aktiverad.

Tabs

Detaljerad hjälp

Att logga in på VPN-portalen

 • Gå till adressen https://www.vpn.helsinki.fi.
 • Logga in på portalen med din behörighet till mikronätet (AD).
  • Skriv ditt användarnamn i fältet Username (t.ex. rkeskiva)
  • Skriv ditt lösenord i fältet Password
  • Klicka på knappen Sign In

Portalens startsida

Tjänsterna på portalen är indelade i två grupper:

 • Genom bokmärken (Web Bookmarks) kommer du till de tjänster som kan användas från en webbläsare.
 • Med hjälp av Filer (Files) kan du hantera dina kataloger på mikronätet (AD). Listan med tjänster ser lite annorlunda ut för de studerande och personalen.
 • Från Home-knappen kommer du till portalens startsida.
 • Från Help-knappen kommer du till denna instruktion.
 • Du loggar ut från portalen genom att klicka på knappen Sign Out.

Kom ihåg att alltid logga ut när du inte använder portalen!

Skapa mapp

 • Öppna önskad nätverksenhet genom att klicka på dess namn.

 • Öppna sedan den katalog som du vill skapa mappen i.
 • Klicka på New Folder i den högra kanten.


   

 • Namnge mappen och klicka på Create Folder.

 • Nu har din mapp skapats och visas på listan.
   

Ta bort mapp

 • Välj den mapp som ska tas bort genom att kryssa för motsvarande ruta.

 • Klicka sedan på Delete-knappen. (Du kan också ta bort filer på samma sätt).

Ladda ner filer

 • Öppna önskad nätverksenhet genom att klicka på dess namn.

 • Lokalisera den önskade filen. Du kan röra dig mellan mappar genom att klicka på deras namn. Du kommer bakåt genom att klicka på länkarna i den övre delen.

 • Lokalisera den önskade filen. Du kan röra dig mellan mappar genom att klicka på deras namn. Du kommer bakåt genom att klicka på länkarna i den övre delen.

Exportera filer

 • Om du vill exportera filer till din nätverksdisk, ska du öppna den mapp som du vill att filen ska föras till och klicka på Upload Files.
 • Klicka sedan på Choose File, lokalisera den önskade filen och klicka på Öppna (Open). Du kan ladda flera filer åt gången.

 • Klicka på Upload när du är klar.
   

Ta bort filer

 • Lokalisera filen som ska tas bort och kryssa för motsvarande ruta. Klicka på Delete när du är klar. Du kan välja flera filer åt gången.

 

 

VPN-portalen som proxyserver 

 • Logga in till VPN-portalen via adressen https://www.vpn.helsinki.fi
 • Skriv in adressen i adressfältet. I exemplet används uppslagsverket Merck http://themerckindex.cambridgesoft.com/themerckindex/Forms/Home/ContentArea/Home.aspx
 • Klicka på Browse. Webbläsaren flyttas till uppslagsverkets sida.
 • Du kan spara adressen i dina bokmärken för framtida användning.
  • I fortsättningen kan du använda bokmärket precis som andra bokmärken. Om du inte är inloggad i VPN-portalen, tar webbläsaren dig först till inloggningssidan och sedan till den önskade tjänsten.

 • Som standard är namnet https://www.vpn.helsinki.fi/themerckindex/Forms/Home/ContentArea/,DanaInfo=themerckindex.cambridgesoft.com,SSO=U+Home.aspx
 • Du kan ändra namnet så att det blir åskådligare.


 

Navigering i VPN-portalen

I webbläsarens övre högra hörn finns de ikoner som behövs för navigering i VPN-portalen:

 • 1 byter navigeringsfältets läge mellan webbläsarens högra och vänstra kant.
 • 2 tillbaka till VPN-portalens hemsida.
 • 3 utloggning från VPN-portalen.

OBS! Kom ihåg att logga ut från tjänsten. Om du bara stänger webbläsaren förblir VPN-sessionen öppen och du kan få följande meddelande när du använder tjänsten igen:

Klicka på Continue the session. Den gamla sessionen stängs och en ny öppnas.