Office 365: Att lägga till ett konto i programmet Mail i Mac

Den rekommenderade applikationen för att använda Office 365-tjänsten är Outlook. Se instruktioner.

Denna instruktion är skriven för macOS version 10.9, men den kan också tillämpas för andra versioner av operativsystemet. Dessutom kan instruktionen tillämpas för tredjepartsprogram, som Thunderbird.

Du kan lägga till en delad inkorg med hjälp av samma instruktion genom att använda  anvandarnamn@ad.helsinki.fi/delad-inkorg som användarnamn.
t.ex. rkeskiva@ad.helsinki.fi/tike-viestinta

Obs! Ett felmeddelande vid installationen hör till saken. Därefter visas en ruta, där du anger ditt Office 365-användarnamn.

Att lägga till ett konto i programmet Mail i OS X

  • Klicka på System Preferences (Systeminställningar) > Internet Accounts (Internetkonton) och välj Exchange som kontotyp.

Fyll i fälten

  • Name (Namn): För- och efternamn (namnet visas som avsändare i e-postmeddelanden).
  • Email address (E-postadress): din helsinki.fi-adress (t.ex. förnamn.efternamn@helsinki.fi)
  • Password (Lösenord): ditt lösenord
  • Klicka på Sign In

Fyll i fälten

  • Username (Användarnamn): användarnamn@ad.helsinki.fi
  • Klicka på Continue (Fortsätt) igen

Välj de Office 365-tjänster i listan som du vill använda med OS X-applikationer (E-post, Kontakter, Kalendrar, Anteckningar, Påminnelser).

  • Klicka på Done (Klar) och starta programmet Mail.
  • Obs! I OS X visas kalendrarna i programmet Kalender (Calendar).

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp