OneNote

OneNote är ett anteckningsprogram som samlar dina anteckningar på ett ställe. Du kan skapa olika anteckningsböcker för olika ärenden (arbete, resor, hobbyer och så vidare). Det är lätt att uppdatera anteckningarna, eftersom programmet fungerar utmärkt med mobila enheter.

OneNote hör till Office-paketet men programmet kan också installeras separat. Det finns enklare versioner av programmet för mobila enheter. OneNote som en del av Office-paketet finns även för Mac-datorer, men programmet har färre egenskaper än Windows-versionen.

Tabs

Detaljerad hjälp

Allmänt om OneNote

I OneNote skapar du anteckningsböcker (Notebooks) i vilka du kan införa olika avsnitt (Sections) för olika ärenden. Under avsnitten kan du lägga till sidor (Pages).
Du öppnar anteckningsböckerna i programmet och ser öppna anteckningsböcker i programmets vänstra balk. Du kan fästa balken vid sidan med knappnålen för att se alla anteckningsböcker.
 

Anteckningsbokens delar

Anteckningsbokens viktigaste delar är

  • Sections (Avsnitt) som visas i listan Anteckningsböcker
onenote_muistikirjat1.png

Du kan också se avsnitten i övre kanten av sidan som en menyflik

onenote_muistikirjat2.png
  • Pages (Sidor) visas i balken till vänster. Klicka på Add Page för att skapa en ny sida.
onenote_muistikirjat3.png

Vy av programmet:

onenote_nakyma.png

 

Ny anteckningsbok och välja var den sparas

Välj File > New så får du först välja var anteckningsboken ska sparas.
Vi rekommenderar att du sparar på din egen OneDrive, så att du kommer åt anteckningsboken även mobilt.
 

Dela anteckningsbok med andra

När du skapar en ny anteckningsbok kan du enkelt dela den med de personer som behöver tillgång till den.

onenote_uusi1.png

Du kan välja att direkt dela den här eller senare högerklicka på balken för den anteckningsbok du vill dela.

onenote_jakaminen.png

I fönstret som öppnas kan du lägga till användare (deras e-postadresser). Du kan välja några inställningar:

  • Om personen som anteckningsboken delas med får redigera anteckningsboken.
  • Om inloggning krävs  (Require user to sign in before accessing document). Om inloggning krävs måste användaren logga in till exempel med sitt Office 365-användarnamn (även Microsoft-användarnamn fungerar).
onenote_jakaminen2.png

 

Öppna och stänga anteckningsbok

Du öppnar en anteckningsbok med  File > Open.
I fönstret ser du de senaste anteckningsböckerna. Du kan välja att fästa sådana anteckningsböcker som du använder ofta på skärmen med knappnålen. Då visas dessa överst och du kan snabbt öppna dem.

onenote_avaaminen.png

Enklast stänger du en anteckningsbok genom att högerklicka på anteckningsbokens balk och välja Close This Notebook.

onenote_sulkeminen.png

 

Lägga till och ta bort sidor

Klicka på Add Page för att skapa en ny sida i anteckningsboken.
Du kan ta bort en sida genom att högerklicka på den sida som ska tas bort och sedan välja Delete i den meny som öppnas.

onenote_sivun_poistaminen.png

 

Flytta flikar eller sidor mellan anteckningsböcker

Du kan enkelt flytta eller kopiera flikar eller sidor mellan anteckningsböcker enligt följande:

  • Högerklicka på den sida eller flik du vill flytta och välj Move or Copy… i den meny som öppnas.
onenote_siirrataikopioi.png
  • I det fönster som öppnas kan du välja den anteckningsbok och det ställe dit du vill flytta eller kopiera sidan. Välj Move (Flytta) eller Copy (Kopiera) beroende på vad du vill göra.
     
onenote_siirrataikopioi2.png

 

Snabbanteckningar

Quick Notes (Snabbanteckningar) är en elektronisk motsvarighet till klisterlappar.
Du kan också skapa en snabbanteckning på datorn utan att öppna OneNote. Tryck på windowstangenten + N och Send To OneNote öppnas. Välj New Quick Note.

onenote_sendto.png

Dina snabbanteckningar visas nertill i vänstra balken i OneNote. Där ser du även till vilken anteckningsbok de hör som standard.

 

Synkronisering

Anteckningsböcker synkroniseras  kontinuerligt och automatiskt när du har en nätanslutning, och du behöver ingen separat spara-funktion. När OneNote saknar nätanslutning sparas anteckningarna på enheten och ändringar synkroniseras med servern när nätanslutningen åter är tillgänglig.

OneNote fungerar likadant även mobilt, så du kan alltså använda anteckningsböcker även utan nätanslutning.
 

 

Importera anteckningar från andra resurser

Du kan importera dokument, skärmbilder, bilder, länkar och till exempel videoklipp till dina anteckningsböcker. Du hittar allt under fliken Insert (Infoga).

onenote_insert.png

OneNote är mycket användbart till exempel när du vill ta skärmdumpar från webbsidor. Klicka på Screen Clipping (Skärmurklipp), varvid OneNote försvinner till bakgrunden och du kan välja ett önskat område som du vill spara som en bild. När du tar skärmdumpar från Internet Explorer och Edge lägger OneNote till en länk till den sida från vilken bilden är tagen samt datumet.

onenote_insert2.png

 

Microsofts OneNote-instruktioner

Microsofts OneNote (2016) instruktionssidor
Snabbinstruktion OneNote 2016 (PDF)