Outlook 2016: Uppgifter

En uppgift i Outlook är vilket objekt som helst som man ska följa upp tills det blir klart. Du kan skapa uppgifter på många sätt, till exempel med kommandot Ny uppgift på fliken Uppgifter, genom att flagga ett e-postmeddelande eller genom att dra en kalenderanteckning till Uppgifter i navigeringsfältet i nedre kanten. Alla skapade uppgifter syns med en blick på fliken Uppgifter.

Tabs

Detaljerad hjälp


Att skapa en uppgift genom att flagga ett meddelande

Man kan markera ett meddelande som en uppgift för uppföljning på följande sätt:

 • Klicka på meddelandet med den högra musknappen.
  outlook2016_tehtavat_1.png
 • Meddelandet finns på att göra-listan under fliken Tasks (Uppgifter).
  outlook2016_tehtavat_2b.png

 

Att skapa en uppgift genom att dra objektet till navigeringsfältet

 • Du kan skapa uppgifter genom att dra objektet, till exempel ett meddelande eller en kalenderanteckning, över ikonen Tasks (Uppgifter) i navigeringsfältet.
  outlook2016_tehtavat_3c.png
 • Ett nytt fönster öppnas.
 • Uppgifterna i kalenderanteckningen överförs till uppgiften. Du kan fortfarande redigera dem innan uppgiften sparas (1).
 • Spara uppgiften (2).
  outlook2016_tehtavat_4c.png

 

Att skapa en uppgift i menyn

 • Du kan skapa uppgifter via fliken Tasks (Uppgifter) på följande sätt:
 • Klicka på New Task (Ny uppgift).
  outlook2016_tehtavat_5.png
 • Fyll i de nödvändiga uppgifterna.
 • Här (1) kan du ge uppgiften ett namn.
 • Här (2) kan du definiera en start- och en sluttid.
 • Här (3) kan du definiera status på uppgiften.
 • Här (4) kan du skriva anteckningar om uppgiften.
 • Avsluta med att spara uppgiften (5).
  outlook2016_tehtavat_6.png

 

Att ta bort en uppgift

När du har gjort klart ett arbete på att göra-listan och vill ta bort det från listan, markera arbetet som slufört eller ta bort flaggan. GENOM ATT TA BORT EN UPPGIFT TAR DU BORT DEN HELT FRÅN OUTLOOK. Till exempel om du har flaggat ett e-postmeddelande för uppföljning, skapas en uppgift av meddelandet. Genom att ta bort uppgiften från att göra-listan tar du även bort det ursprungliga e-postmeddelandet.

 • Klicka på uppgiften med den högra musknappen.
 • Öppna Follow up (Följ upp).
 • Välj rätt alternativ.
  outlook2016_tehtavat_7.png

Microsofts supportsida >>