OWA (Outlook Web App): Uppgifter

En uppgift är vilket objekt som helst som man ska följa upp tills det blir klart. Du kan skapa uppgifter med kommandot Ny uppgift på fliken Uppgifter eller genom att flagga ett e-postmeddelande. Alla skapade uppgifter syns med en blick i fliken Uppgifter.

Tabs

Detaljerad hjälp

Office 365 är en tjänst som erbjuds av Microsoft och som Microsoft utvecklar enligt sina egna tidsplaner. Instruktionerna kan innehålla skillnader jämfört med den vy som användaren ser. I den nedre kanten på varje sida finns en länk till en responsblankett som du kan använda till att meddela om väsentliga ändringar.

Att skapa en uppgift genom att flagga ett meddelande

 • Du kan skapa en uppgift av ett e-postmeddelande genom att klicka på flaggsymbolen med den primära musknappen. Den sekundära knappen öppnar en meny (i bilden), där du kan definiera ett förfallodatum för uppgiften.

Att skapa en uppgift i menyn

 • Öppna fliken Tasks (Uppgifter).

 • Klicka på texten new task (ny uppgift).

 • Fyll i en beskrivning av uppgiften i fältet (1).
 • Välj ett förfallodatum för uppgiften (2).
 • I fältet (3) kan du skriva anteckningar om uppgiften.
 • Vid (4) kan du öppna ytterligare datafält.
 • Klicka på SAVE (SPARA) (5) när du är klar.

 • Uppgiften visas nu på att göra-listan (1).
 • Högst upp kan du byta mellan vyn för alla uppgifter, bara aktiva, försenade och slutförda uppgifter (2).

Att ta bort en uppgift

 • Du kan ta bort en uppgift genom att först markera uppgiften som aktiv och sedan klicka på krysset (2). Ett kuvert (1) påminner om att uppgiften skapats från ett e-postmeddelande. Om du tar bort uppgiften på detta sätt, tar du samtidigt bort det bakomliggande e-postmeddelandet.

 • OWA varnar för att e-postmeddelandet raderas.

 • Ett bättre sätt är att antingen ta bort flaggan från uppgiften eller att markera uppgiften som slutförd. Så blir det ursprungliga meddelandet kvar i e-posten.