Arbetsstation 2020

IT-centret utvecklar universitetets arbetsstationsmiljö och särskilt arbetsstationstjänsterna i projektet Arbetsstation 2020. För tillfället är de viktigaste utvecklingsåtgärderna:

 • ändring av policy och innehåll för arbetsstationstjänsten
 • ibruktagande av Windows 10
 • utökning av användningen av virtuella arbetsstationer

Tabs

Detaljerad hjälp

Universitetets arbetsstationer

tyoasema2020-5.png

Alternativen i korthet 

I alla alternativ ansvarar användaren själv för säkerhetskopiering av data på sina enheter >>

Universitetets arbetsstation: Fysisk (Windows, Linux, Mac), Virtuell (Windows, Linux)
För vem Administration Begränsningar Supportform
”Normalt" alternativ. De flesta arbetsstationerna för avancerade användare hör också till denna kategori. Centraliserad.
Inga möjligheter till administratörsrättigheter.
Det enda alternativet om man hanterar exempelvis patient- eller personuppgifter. Avgiftsfri.
 
Arbetsstation för avancerad användare: Fysisk (Windows, Linux, Mac), Virtuell (Windows, Linux)
För vem Administration Begränsningar Supportform
Till exempel när man har ett behov av att installera program flexibelt. Centraliserad. Användaren har administratörsrättigheter. Användaren måste förbinda sig till administratörsreglerna för universitetets datasystem.
Kan inte hantera material som hör till en förhöjd datasäkerhetsklass.
Avgiftsfri, men Helpdesk prioriterar supportbegäranden för normala arbetsstationer först.
 
Specialarbetsstation: Fysisk (Windows, Linux, Mac), Virtuell (Windows, Linux)
För vem Administration Begränsningar Supportform
Till exempel för användning i laboratorium. Inte centraliserad.   Avgiftsbelagd, måste avtalas med den kundansvarige.
 
Övriga enheter och enheter som inte ägs av HU: Användarens egen enhet 
För vem Administration Begränsningar Supportform
  Användaren ansvarar själv för sina enheter.   Virtuella arbetsstationer administreras alltid av IT-centret.

Kamratstöd i Yammer.

Helpdesks instruktioner i tillämplig utsträckning.

 

Universitetets arbetsstationer som underhålls centraliserat

 • Arbetsstationer som underhålls centraliserat kan vara fysiska Windows-, Mac- eller Linux-laptopar eller bordsdatorer eller virtuella Windows- eller Linux-arbetsstationer.
 • Support fås via Helpdesk.
 • Det enda arbetsstationsalternativet för de användare som på arbetsstationen hanterar material som hör till den förhöjda dataskyddslassen (III) enligt VAHTI-klassificeringen, till exempel patient- eller personuppgifter. Om du inte är säker på hur data ska klassificeras, ber vi dig fråga Helpdesk eller experterna på dokumentförvaltning.
 • Användare av universitetets arbetsstationer ges inte administratörsrättigheter för arbetsstationen.
   

Universitetets arbetsstationer för avancerade användare, underhålls centraliserat

 • Arbetsstationer som normalt underhålls centraliserat kan vara bärbara Windows-, Mac- eller Linux-datorer, bordsdatorer eller virtuella Windows- eller Linux-arbetsstationer.
 • Alla fysiska arbetsstationsenheter för vilka användaren har tagit administratörsrättigheter.
 • I utbyte mot administratörsrättigheterna måste användaren förbinda sig till att följa universitetets administratörsregler samt behärska innehållet i universitetets datasäkerhetsutbildning tillräckligt väl för att han eller hon bland annat ska kunna känna igen hurdan information som inte får hanteras på en sådan arbetsstation (till exempel inga person- eller patientuppgifter).
 • IT-centret begränsar sitt eget underhållsansvar till att installera om arbetsstationer för avancerade användare. Användaren ansvarar själv alltid för att han eller hon har rätt att använda de program som installeras på arbetsstationen.
 • Stöd fås från Helpdesk, men Helpdesk prioriterar supportbegäranden för normala arbetsstationer först.

Specialarbetsstationer

 • Arbetsstationsenheter som tydligt är avsedda för specialanvändning, till exempel arbetsstationer som styr mätutrustning i laboratorier, och vars underhåll inte kan ordnas centraliserat.
 • Utgångspunkten är att supporten alltid är avgiftsbelagd och den måste avtalas om separat med den kundansvariga personen för användarens enhet.

Övriga enheter och enheter som inte ägs av universitetet

 • I gruppen ingår såväl universitetets som personalens, studerandenas och gästernas egna mobila enheter (smarttelefoner och surfplattor) samt sådana arbetsstationsenheter som inte ägs av universitetet (till exempel gästers egna datorer).
 • Supporten är begränsad till instruktioner och kamratstöd på kanalen  Datatekniskt kamratstöd i universitetets Yammer-webbtjänst.

Säkerhetskopiera data

 1. Grundprincipen är att användaren själv alltid ansvarar för data på sin egen enhet. Användaren ansvarar för att data förvaras tillbörligt med avseende på dess karaktär, och användaren ansvarar för säkerhetskopiering av data. Lagringen kan göras i den hem- eller gruppkatalog som IT-centret tillhandahåller, på annan plats för nätverkslagring i universitetets maskinsal eller i ett moln. En enhet som man själv använder eller en extern lagringsenhet som anslutits till denna rekommenderas inte för lagring av särskilt viktiga data.
 2. Läs mer om val av lagringsmedium på Helpdesks sidor.

Vad är en virtuell arbetsstation (VDI)

Normalt befinner sig operativsystem och program på användarens skrivbord i en arbetsstation eller laptop. En virtuell arbetsstation används på distans, men är i övrigt en normal dator ur användarens perspektiv. Den virtuella arbetsstationens operativsystem och program körs i en maskinsal och skrivbordet i den virtuella arbetsstationen visas för på användarens enheter över ett lokalt nätverk. Du kan använda nästan alla samma program som på en vanlig dator. I vissa få undantagsfall kan programlicenserna begränsa användningen av programmen på de virtuella arbetsstationerna. I oklara fall kan du begära mer information hos Helpdesk.

En virtuell arbetsstation är flexibel. Den virtuella arbetsstationen kan användas via en vanlig dator, laptop eller andra enheter, såsom surfplattor eller smarttelefoner eller till och med via en webbläsare. Du kan logga ut från den virtuella arbetsstationen, gå till en annan terminal och fortsätta arbetet där du lämnade det på den föregående enheten.

Dessutom är det enkelt att ha en virtuell arbetsstation under en viss tid. Ett enskilt projekt kan få tillgång till en virtuell arbetsstation medan projektet fortgår. Efter projektet kan de (maskinsals)resurser som arbetsstationen utnyttjat frigöras så att de kan användas av andra. Å andra sidan är det enkelt att öka resurserna hos den virtuella arbetsstationen.

Hur får jag tillgång till en virtuell arbetsstation?

Du kan får en virtuell arbetsstation till din egen (fysiska) dator så här:

 • Du kan använda den virtuella arbetsstationen via webbläsaren på adressen https://vdi.helsinki.fi/
 • Vi rekommenderar att du använder klientprogrammet VMware Horizon Client. Programmet har installerats i Windows-, Mac- och Linux-arbetsstationer som underhålls centraliserat.