Inloggning i datornätet och avslutande av användningen (Windows 7)

Tabs

Detaljerad hjälp

Denna instruktion gäller datorer som kräver inloggning och finns i datorstationer och undervisningsklassrum.

Inloggning

 • Öppna inloggningsfönstret genom att samtidigt trycka på knapparna Ctrl, Alt och Delete på tangentbordet.
 • Om ditt användarnamn syns i fönstret:
  • Skriv in ditt lösenord för datornätet i Password-fältet.
  • Klicka till sist på pilknappen.
 • Om det syns ett annat användarnamn i fönstret:
  • Klicka på Switch User–knappen.
  • Välj Other User i fönstret som kommer upp.

ad-kirjautuminen_win7_other_user

 • Skriv in ditt användarnamn för datornätet i User name–fältet.
 • Skriv in ditt lösenord för datornätet i Password–fältet.
 • Klicka till sist på pilknappen.

ad-kirjautuminen_win7_salasana

Avslutande av användningen

 • Klicka på Start–knappen id det nedre vänstra hörnet.
 • Klicka på pilknappen som syns bredvid Shut down–knappen.
 • Välj Log off från menyn som öppnas.

ad-kirjautuminen_win7_log_off