Linux

Tabs

Detaljerad hjälp

Flera personer vid universitetet använder system och servrar som grundar sig på Unix. Också universitetet har sitt egna Unix-system, Cubbli. Nedan några centrala instruktioner angående Unix:

Office 365