Manuell synkronisering av filer (Windows 7)

Tabs

Detaljerad hjälp

Katalogen My Documents och ditt arbetsbord (Desktop) på datorn synkroniseras med din hemkatalog på nätverkshårdskivan först då du loggar ut från arbetsstationen. Ibland är det användbart att synkronisera dem manuellt. På detta vis kan du uppdatera dina filer till servern omedelbart.

  • Klicka på Start-ikonen
  • Välj All Programs > Accessories > Sync Center.

  • Klicka på Offline files med musens vänstra knapp.

  • Klicka på knappen Sync i verktygsraden.