Allmänna anvisningar för ibruktagande av smarttelefon vid Helsingfors universitet

När du har tar i bruk en ny smarttelefon är nästan alla dataskyddsinställningar bortkopplade (förutom SIM-kortets PIN-kod).

    Nedan följer en lista över vad du behöver komma ihåg att göra eller läsa när du tar en smarttelefon i bruk:

    Ge respons

    Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

    Hur skulle du förbättra denna instruktion?
    Tillbaka upp