Allmänna instruktioner för att ta i bruk en smarttelefon vid Helsingfors universitet

Då du tar i bruk en ny smarttelefon är nästan alla datasäkerhetsinställningar bortkopplade (Utom PIN-koden på SIM-kortet).

Nedan finns en lista över vad du bör komma ihåg att göra eller läsa då du tar i bruk en smarttelefon:

  • Byt PIN-koden på SIM-kortet om du inte redan har bytt den från grundinställningen. Grundinställningen för PIN-koden är oftast antingen 0000, 1234 eller 12345.
  • Ta i bruk en säkerhetskod på din telefon och aktivera den. Då är datasäkerheten för din telefon på en högre nivå.
  • Läs instruktionerna om säker användning av smarttelefoner. I instruktionerna finns många bra poänger som man inte alltid tänker på.
  • Kom ihåg att universitetets användarregler även gäller för telefoner. Telefonen är alltså ämnad för studier, forskning och förvaltning. Också småskalig personlig användning är tillåten. Det är också bra att minnas att man inte får lagra material som kränker upphovsrätten varken på telefonen eller annanstans på universitetet.
  • Då man installerar program skall man minnas att olika tilläggsprogram kan förorsaka problem för telefonens användbarhet. Man skall alltså undvika att installera program som inte nödvändiga och säkra.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp