Android-enheters datasäkerhet

Det är viktigt att skydda den mobila enheten så att de data som är lagrade i enheten är skyddade.

Bekanta dig med instruktionerna för din telefon och kontakta Helpdesk vid behov. 

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp