Datasäkerhet i mobil enheter

Användaren måste i regel själv ombesörja datasäkerheten i mobila enheter. Här finns några tips på sådant som man bör beakta.

  PIN-kod

  För att den mobila enheten ska vara säker att använda, måste du ta i bruk dess PIN-kod. PIN-koden är en egenskap på SIM-kortet och den skyddar SIM-kortet och abonnemanget mot obehörig användning.

  Normalt är PIN-koden ursprungligen 1234 eller 0000 (beroende på operatör), så du måste byta den genast när du tar i bruk telefonen. Välj en nummerserie som är svår att gissa sig till, så födelsedatum, telefonnumret eller en annan lättgissad nummerserie lämpar sig inte som PIN-kod. Läs instruktionerna för byte av PIN-kod i enhetens bruksanvisning eller på tillverkarens webbplats. 

  Ta i bruk automatisk låsning

  Automatisk låsning av telefonen är en bekväm egenskap, eftersom telefonen är låst med avseende på missbruk, men du kan själv svara på inkommande samtal utan att öppna låsningen. Läs instruktionerna för att ta i bruk automatisk låsning i enhetens bruksanvisning eller på tillverkarens webbplats. 

  Håll din enhet uppdaterad

  Se till att operativsystemet och applikationerna i enheten hålls uppdaterade. Läs instruktionerna för uppdatering i enhetens bruksanvisning eller på tillverkarens webbplats.

   

  Fjärrlokalisering av telefon

  Moderna smarttelefoner gör det numera möjligt att lokalisera en förkommen telefon. Läs mer om fjärrlokalisering i enhetens bruksanvisning eller på tillverkarens webbplats. 

  Ta i bruk fjärrlåsning av telefon

  Det lönar sig att ta i bruk fjärrlåsningsmöjligheten för telefonen med avseende på stöld och om telefonen kommer bort. Med fjärrlåsning kan telefonen låsas om den förkommer eller blir stulen. Läs instruktionerna för fjärrlåsning i enhetens bruksanvisning eller på tillverkarens webbplats. 

  Fjärradering av telefon

  Du kan själv fjärradera de enheter du använder med hjälp av dessa instruktioner (på finska). 

  Datasäkerhet i Office 365

  När du tar i bruk universitetets Office 365-tjänst på mobilenheter ger du samtidigt admin rätten att fjärradera data från din enheten. Detta gäller enheter (smarttelefoner och surfplattor, men inte datorer) som ägs av Helsingfors universitet samt privat köpta enheter.

  Admin utnyttjar denna rätt endast i undantagssituationer, när det finns en grundad anledning att misstänka att enheten har hamnat i fel händer (till exempel blivit stulen) och om risken finns att viktiga data hamnar i fel händer. Då kontrolleras identiteten på den person som begärt fjärradering. Det skapas logguppgifter för de åtgärder som administratörerna genomför på enheten.

  Du kan också själv fjärradera din enhet, se instruktionerna här (på finska).
   
  Om du inte vill lämna rättigheter, kan du läsa e-post och använda kalendern via webbläsaren.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp