iPad och iPhone

Med iOS-enheter, dvs. iPad, iPhone och också iPod kan man använda universitetets e-post, eduroam-nät, VPN-fjärråtkomst och nätverksenheter.

Helsingfors universitets e-postinställningar

Trådlösa förbindelser vid universitetet
Surfa tryggt med iPad eller iPhone i eduroam-nätet.

VPN-förbindelser utanför universitetet
Utnyttja tjänster som är begränsade till universitetets nät, såsom bibliotekens databaser hemma eller utomlands.

Datasäkerhet
Skydda din iPad eller iPhone effektivt.

Mera information från Apple-supporten

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp