iPad och iPhone: Trådlösa förbindelser

Universitet har två trådlösa nät: det skyddade eduroam och det öppna HUPnet. Av dessa har eduroam högra datasäkerhet och är lättare att använda speciellt för dem som ofta är på internet.

Tabs

Detaljerad hjälp

Det finns en eduroam-profil som lätt kan installeras på en iOS-apparat. Efter att den installerats är den alltid automatiskt i användning. Profilen är en xml-fil, som kan innehålla olika inställningar. I iOS kan flera profiler installeras.

Inställning av eduroam

 1. Starta Safari i iPad eller iPhone (du kan använda mobildataförbindelse eller HUPnet på universitetet: Du loggar in på HUPnet genom att välja nätet genom att klicka på Inställningar> Wi-Fi och mata in universitetets användarnamn och lösenord på inloggningssidan)
 2. Gå till adress cat.eduroam.org. Klicka på tangenten eduroam användare: ladda installationsprogram eduroam
 3. På den lista som öppnas väljer du som hemorganisation Helsingfors universitet. Besökare från andra högskolor kan välja sin egen hemorganisation, ifall denna organisation är en del av eduroam-nätet.
 4. Klicka på Apple iOS mobilenheter.
 5. Profilens installationsfönster öppnas. Klicka på Installera och på Rotcertifikatbekräftelsefönstret på nytt på Installera. Mata in apparatens lösenkod. om den är i användning.


  eduroam-installationsprofilen fungerar i iPhone, iPad och iPod touch.
   

 6. Skriv ditt användarnamn i formen anvandarnamn@helsinki.fi och klicka på Nästa. Skriv in lösenordet för ditt användarnamn på universitetet och klicka på Nästa. Det visas ett sammandrag över inställningen av profilen, klicka på Klar.


  I eduroam används universitetets användarnamn, och efter det skrivs @helsinki.fi. Llösenordet är detsamma som i universitetets övriga tjänster, som t.ex. i Flamma.
   

 7. Klicka på Inställningar> Wi-Fi och klicka i nätlistan på eduroam. Förbindelsen skapas och i fortsättningen är eduroam automatiskt i bruk.

Råd för problemsituationer

Det går inte att logga in efter att lösenordet har bytts ut.
1) Ta bort eduroam-profilen från enheten genom att välja Inställningar > Allmänna > Profiler. Klicka på profilen och välj Ta bort profil. Knappa in enhetens lösenkod.
2) Installera om eduroam enligt instruktionerna ovan.