Säker användning av en smarttelefon (Allmänna instruktioner)

De allt vanligare mobilenheterna och smarttelefonerna har gett många nya möjligheter, men också många nya utmaningar. En av de största utmaningarna är datasäkerhet, vars betydelse ökar då datamängderna växer och användningsområdena blir fler. Fastän teknisk datasäkerhet inte skall förringas, är det ändå en stor del av datasäkerheten som beror på användarens egna handlingar. I denna anvisning har de bästa sätten att hålla smarttelefonen säker sammanställts. Listan är inte menad som en fullständig datasäkerhetsanvisning, utan mer som en lättläst lista över saker man inte skall lämna obemärkta.

  Håll reda på din mobiltelefon

  • Håll din telefon med dig alltid då det är möjligt. Lämna inte telefonen obevakad på allmänna plaster, i din bil eller ens på ditt kontor.
  • Lämna din telefon på ett ställe dit ingen okänd person har tillträde om du är tvungen att lämna din telefon obevakad. Se också till att du har aktiverat en PIN-kod och en säkerhetskod på din telefon och att telefonen är avstängd.

  Sköt om dina datasäkerhetsinställningar

  • Aktivera en PIN-kod och en säkerhetskod på din telefon.
  • Aktivera en funktion som gör att telefonen låser sig om man försöker byta SIM-kort i den eller om den inte används på några minuter.
  • Telefoner är det möjligt att aktivera en funktion som kan fjärrlåsa telefonen. Aktivera denna funktion för händelse av stöld eller borttappad telefon.

  Använd telefonen varsamt

  • Observera vad du talar om i din telefon på allmänna plaster.
  • Undvik att skriva textmeddelanden eller e-postmeddelanden av känslig natur på allmänna plaster.
  • Undvik att skriva lösenord på allmänna platser. Ett lösenord som skrivs kan ses över din axel, antingen på telefonens skärm eller på tangenterna du trycker på medan du skriver.
  • Undvik att spara lösenord på telefonen. Eftersom denna anvisning ofta ignoreras p.g.a. att man tycker att användbarheten är bättre då man sparar lösenord, skall man senast nu ta inställningarna i punkt 2. mycket allvarligt och skydda telefonen vederbörligt.

  Borttappade eller stulen mobiltelefoner

  • Ring genast mellan kl.  8 - 16.00 till 02941 24444 (växel)
  • Utanför arbetstid 010 80 4400 (Elisas tekniska stöd)
  • Man måste också alltid meddela växeln, som kan aktivera ett nytt SIM-kort till ditt telefonabonnemang
  • Om användaren har sparat sitt användarnamn och/eller lösenord vid universitetet i telefonen, t.ex. för att kunna läsa sin e-post, måste användaren genast byta lösenord
  • Dessutom bör det observeras att det alltid görs brottsanmälan vid stölder

  Se upp för skadeprogram och virus

  • Öppna inte misstänksamma e-postmeddelanden eller bifogade filer i dessa.
  • Håll inte Bluetooth-funktionen aktiverad då du inte behöver den. Det sprids lätt virus och skadeprogram via Bluetooth.
  • Använd inte telefonens minneskort i apparater i vilka du inte kan garantera datasäkerheten. Vissa apparater kan ha program installerade som försöker fiska information från minneskortet och använda sig av den. Dessutom kan de installera skadeprogram på minneskortet som aktiveras i telefonen utan att du vet om det.
  • Koppla inte din telefon till apparater vars datasäkerhet du inte kan garantera, varken med USB-kabel eller med Bluetooth.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp