Skype för företag – logga in med olika enheter

Skype för företag är en del av Microsofts Office 365-tjänst. Den möjliggör närvaroinformation (status), snabbmeddelande- och webbmötesfunktioner samt ljud- och videosamtal. Skype kan användas såväl vid skrivbordet som mobilt. Det finns egna applikationer för olika mobilenheter (bland annat pekplattor och telefoner, du hittar mer information om dem i enhetens egen applikationsbutik).
För att få tillgång till Skype för företag måste du ta i bruk Office 365-tjänsten.Läs instruktionerna här.

Läs Skype för företag - bästa praxis här >>

Tabs

Snabbinstruktion

Windows-datorer:

 • Skriv in ditt användarnamn i inloggningsfönstret i formen användarnamn@ad.helsinki.fi samt ditt lösenord

Hemdator; Windows och Mac:

 • För inloggning krävs:
  • Sign-in address (Inloggningsadress) det vill säga e-postadress i formen förnamn.efternamn@helsinki.fi
  • User name (Användarnamn) det vill säga användarnamn i formen användarnamn@ad.helsinki.fi
  • Lösenord

Observera att endast fälten Inloggningsadress och Lösenord eventuellt visas när du loggar in på din hemdator: fyll i dessa och prova att logga in en gång. Kvittera meddelandet om misslyckat inloggningsförsök. Därefter visas fälten Inloggning, Användarnamn och Lösenord eller Advanced settings (Avancerat). Fyll därefter i användarnamnet i rätt fält.

Mobilenheter

 • För inloggning krävs:
  • Inloggningsadress det vill säga e-postadressen i formen förnamn.efternamn@helsinki.fi
  • Lösenord
  • Öppna menyn Advanced settings (Avancerat) > User Name (Användarnamn) >> ange det i formen användarnamn@ad.helsinki.fi (till exempel rkeskiva@ad.helsinki.fi)
Detaljerad hjälp


Windows (hemdator)

Öppna programmet och skriv in din egen e-postadress som inloggningsadress. Ange dessutom lösenordet i det efterfrågade fältet. Klicka på Logga in.

sfb_kirjaudu1.png

Applikationen meddelar att inloggning inte lyckas. Klicka på OK.

sfb_kirjaudu2.png

Inloggningsfönstret öppnas på nytt, men nu med ett ytterligare fält: Användarnamn. Skriv ditt Office 365-användarnamn i det fältet i formen användarnamn@ad.helsinki.fi (till exempel rkeskiva@ad.helsinki.fi). Klicka slutligen på Logga in.

sfb_kirjaudu3.png

Nu bör inloggningen lyckas. Om inte, kontrollera ditt lösenord och att webbanslutningen fungerar.

Mac

 • I inloggningsfönstret visas först eventuellt endast fält för e-postadress och lösenord. Klicka en gång på Sign in (Logga in), varefter även User ID (Användarnamn) borde visas.
 • Ange som användarnamn ditt Office 365-användarnamn det vill säga användarnamn@ad.helsinki.fi (till exempel rkeskiva@ad.helsinki.fi).

Nu bör inloggningen lyckas. Om inte, kontrollera ditt lösenord och att webbanslutningen fungerar.

iOS-enheter

 • Installera Skype för företag (tidigare Lync 2013) via AppStore.
 • Öppna den installerade applikationen varvid inloggningsfönstret visas. Skriv din e-postadress i fältet Inloggningsadress och ditt lösenord i det avsedda fältet.
 • Klicka fram Avancerat.
skype_ios_1.png
 • Skriv ditt Office 365-användarnamn i fältet Användarnamn i formen användarnamn@ad.helsinki.fi (till exempel rkeskiva@ad.helsinki.fi).
  • Kontrollera även att Identifiera server är aktivt.
skype_ios_2.png
 • Nu kan du klicka på Logga in nertill på sidan.
 • Därefter begär applikationen ännu ditt telefonnummer. Ange numret för att fortsätta.
 • Nu borde inloggningen lyckas. Om inte, kontrollera din webbanslutning eller läs mer under problemsituationer.

Android

Instruktionen är skriven för Samsung Galaxy Tab med Android version 5.0.2, men den kan också tillämpas på andra versioner och enheter. Inställningarna är de samma, men beroende på version och språk kan frågorna vara formulerade olika.

 • Installera Skype for Business for Android-applikationen via Play Butik.
 • Öppna den installerade applikationen varvid inloggningsfönstret visas. Ange först din e-postadress i det efterfrågade fältet i formen förnamn.efternamn@helsinki.fi och fyll i lösenordet i motsvarande fält.
skype_android_2.png
 • Klicka därefter på Advanced settings (Avancerat) och fyll i ditt Office 365-användarnamn i fältet User Name (Användare), det vill säga användarnamn@ad.helsinki.fi (till exempel rkeskiva@ad.helsinki.fi)
 • Kontrollera även att automatisk identifiering av server är aktiv.
skype_android_3.png
 • Nu kan du klicka på Logga in (i detta fall ikonen pil framåt).
 • Därefter begär applikationen ännu ditt telefonnummer. Ange numret för att fortsätta.
 • Om inloggningen inte lyckas, kontrollera webbanslutningen eller läs mer under problemsituationer.

Problemsituationer

 • Om Skype har fungerat tidigare men du inte längre kan logga in > Delete my sign-in info och logga in på nytt.
 • Inloggningen lyckas eventuellt inte från alla nätverk. Om du har problem med inloggningen kan du prova med att byta till exempelvis mobildata-anslutning vid inloggning.