Nya funktioner i Windows 10

Från och med början av 2017 tar man i bruk Windows 10 på universitetets nya datorer. Till utseendet skiljer sig Windows 10 en del från det tidigare operativsystemet Windows 7, men de flesta sakerna fungerar på samma sätt som tidigare.

Tabs

Detaljerad hjälp

Aktivitetsfältet

Programmen i aktivitetsfältet i Windows 10 visas som knappar utan text. Längst till vänster finns Start-knappen. Genom att klicka på denna öppnas en lista över installerade program. Efter den kommer i ordningsföljd sökning, att göra-listan och ikoner för program som fästs i aktivitetsfältet och öppna program. Under ikonerna för öppna fönster visas ett blått streck.

taskbar.png

Start-menyn

I Start-menyns vänstra kolumn (1) finns ikonerna för utloggning, inställningar och avstängning. I den mittersta kolumnen (2) visas alla installerade program i alfabetiska ordning. Högst upp visas det mest använda programmen. Till skillnad från de tidigare Windows-versionerna visas de program som fästs i menyn nu som stora rutor i menyns högra kolumn (3).

win10-start_.png

Till skillnad från tidigare versioner loggar man ut och stänger av datorn via olika knappar. Man stänger av datorn genom att klicka på ikonen för Av/på-knappen.

win10-power.png

Däremot sker utloggning via användarikonen.

win10-logoff2.png

Sökknappen

Bredvid Start-knappen finns en ny sökknapp. Genom att klicka på den öppnas ett fönster där man kan söka program och filer genom att skriva in text.

win10-haku2.png

Aktivitetsvyn

Aktivitetsvyn är en helt ny funktion som visar alla öppna fönster på skrivbordet sida vid sida. I aktivitetsvyn hanteras även virtuella skrivbord, med hjälp av vilka fönster som gäller samma sak kan samlas på en plats separat från de övriga fönstren. Aktivitetsvyn öppnas med kortkommandot Win-Tab eller genom att klicka på ikonen för aktivitetsvyn i aktivitetsfältet.

task_view-720.png

Utöver aktivitetsvyn kan du förflytta dig mellan öppna fönster även med hjälp av kortkommandot Alt-Tab.