Cubbli nyckelring

En nyckelring (keyring) är ett program som andra program, till exempel webbläsare och program för läsning av e-post, använder för att bevara hemlig information så att inte ens systemadministratörerna kan läsa den. Sådan data är till exempel sparade lösenord och privata nycklar i gpg- och ssh-program. Chrome-webbläsare arbetar inte ordentligt utan fungerande öppna nyckelringar.

 

Nyckelringen som Cubbli använder krypteras som standard med hjälp av ditt eget lösenord för universitetet. Det här innebär att du alltid då du byter lösenord (vanligtvis åtminstone en gång per år) också ska byta nyckelringens lösenord. Du kan emellertid om du vill fortfarande använda ditt gamla lösenord eller byta det till ett annat.

Observera att det är endast du själv som kan byta nyckelringens lösenord. Administratörerna känner inte till ditt lösenord och kan inte byta det.

När universitetets lösenord har bytts ut

Om du får en fråga om login keyring-lösenordet när du loggar in ska du ange det gamla lösenordet om du vill öppna nyckelringen.

Därefter:
1)    öppna seahorse-programmet (klicka på Windows-knappen, skriv seahorse i sökfältet och klicka på enter).
2)    Om du minns ditt gamla lösenord (det som du använde när du skapade nyckelringen) ska du byta (på bilden Change Password) login keyring –lösenordet till ditt nya universitetslösenord.
3)    Om du inte minns det gamla lösenordet ska du förstöra login keyringen (på bilden Delete). En ny tom nyckelring formateras när du följande gång loggar in.

I fortsättningen:

  • om du har angett universitetslösenordet som lösenord visas inte längre frågan om nyckelringens lösenord.
  • om du använder ett annat lösenord ställs frågan varje gång när du loggar in.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp