Popup-fönster öppnas inte (Mozilla Firefox, Mac)

SAP-systemet använder sig av popup-fönster. I webbläsaren Firefox är popup-fönster som standard blockerade och ett meddelande om att de behöver tillåtas kommer upp på skärmen. I användargränssnittet för SAP-systemet skymtar frågan snabbt förbi och försvinner direkt. I praktiken märker man av problemet genom att fakturor och PM inte öppnas.

 

Gör så här för att tillåta popup-fönster

 • Klicka på Preferences i menyn Firefox.
 • Klicka på ikonen Content (1).
 • Klicka på knappen Exceptions (2) till höger under Block popup windows.

 • Fönstret Allowed SitesPopups öppnas.
 • Skriv namnen på SAP-servrar en och en i fältet Address of web site och klicka på knappen Allow efter varje namn.
 • Adresserna till de SAP-servrar som ska läggas till är (observera https):
  • https://sapwww.it.helsinki.fi
  • https://saqwww.it.helsinki.fi
  • https://sadwww.it.helsinki.fi
  • https://saswww.it.helsinki.fi
  • https://saphr.it.helsinki.fi
 • Stäng fönstret.
 • Stäng fliken Preferences.
 • Vid behov kan du tillåta att popup-fönster öppnas tillfälligt under användningen av SAP genom att avlägsna krysset under Block popup windows och sätta tillbaka det när du är klar.

 

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp