SAP: Pop-up-fönster öppnas inte (Chrome, Windows)

SAP-systemet använder sig av popup-fönster. I webbläsaren Chrome är popup-fönster som standard blockerade och ett meddelande om att de behöver tillåtas kommer upp på skärmen. I användargränssnittet för SAP-systemet skymtar frågan snabbt förbi och försvinner direkt. I praktiken märker man av problemet genom att fakturor och PM inte öppnas.

Gör så här för att tillåta popup-fönster

 • Klicka på menyknappen och välj Settings.
 • Välj Privacy and security.
 • Välj Site settings.
 • Rulla ner och klicka på Pop-ups and redirects.
 • Rulla ner och sök Allowed to send pop-ups and use redirects. Klicka på knappen Add.
 • Skriv namnen på SAP-servrar en och en i fältet Site i det fönster som öppnas och klicka på knappen Add efter varje namn.
 • Adresserna till de SAP-servrar som ska läggas till är (observera https):
  • https://sapwww.it.helsinki.fi
  • https://saqwww.it.helsinki.fi
  • https://sadwww.it.helsinki.fi
  • https://saswww.it.helsinki.fi
  • https://saphr.it.helsinki.fi

Se Detaljerad hjälp flik för mera instruktioner.

Gör så här för att tillåta popup-fönster

 • Klicka på menyknappen och välj Settings.
 • Välj Privacy and security (1.).
 • Välj Site settings (2.).
 • Rulla ner och klicka på Pop-ups and redirects.
 • Rulla ner och sök Allowed to send pop-ups and use redirects. Klicka på knappen Add.

 

 • Skriv namnen på SAP-servrar en och en i fältet Site i det fönster som öppnas och klicka på knappen Add efter varje namn.
 • Adresserna till de SAP-servrar som ska läggas till är (observera https):
  • https://sapwww.it.helsinki.fi
  • https://saqwww.it.helsinki.fi
  • https://sadwww.it.helsinki.fi
  • https://saswww.it.helsinki.fi
  • https://saphr.it.helsinki.fi

Om du vill tillåta alla popup-fönster, sök Default behavior och markera alternativet Sites can send pop-ups and use redirects.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp