SAP: Popup-fönster öppnas inte (Edge, Windows)

SAP-systemet använder sig av popup-fönster. I webbläsaren Edge är popup-fönster som standard blockerade och ett meddelande om att de behöver tillåtas kommer upp på skärmen. I användargränssnittet för SAP-systemet skymtar frågan snabbt förbi och försvinner direkt. I praktiken märker man av problemet genom att fakturor och PM inte öppnas.

Gör så här för att tillåta popup-fönster

 • Klicka på menyknappen och välj Settings.
 • Välj fliken Cookies and site settings.
 • Välj Pop-ups and redirects.
 • Sök efter Allow. Klicka på knappen Add.
 • Skriv namnen på SAP-servrar en och en i fältet Site i det fönster som öppnas och klicka på knappen Add efter varje namn.
 • Adresserna till de SAP-servrar som ska läggas till är (observera https):
  • https://sapwww.it.helsinki.fi
  • https://saqwww.it.helsinki.fi
  • https://sadwww.it.helsinki.fi
  • https://saswww.it.helsinki.fi

Se Detaljerad hjälp flik för mera instruktioner. 

Gör på följande sätt för att tillåta popup-fönster i Edge-webbläsaren:

 • Klicka på menyknappen och välj Settings.
 • Öppna Cookies and site permissions (Cookies och webbplatsbehörigheter) > Pop-ups and redirects (Popup-fönster och omdirigeringar).
 • Sök efter Allow (Tillåt). Du kan lägga till nya genom att klicka på Add (Lägg till).
 • Skriv namnen på SAP-servrar en och en i fältet Site i det fönster som öppnas och klicka på knappen Add efter varje namn.
 • Adresserna till de SAP-servrar som ska läggas till är (observera https):
  • https://sapwww.it.helsinki.fi
  • https://saqwww.it.helsinki.fi
  • https://sadwww.it.helsinki.fi
  • https://saswww.it.helsinki.fi

Om du vill tillåta alla popup-fönster, kan du avmarkera alternativet Block (recommended).

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp