Användning av programdistributionen

Studenter och personal har möjlighet att ladda ner olika program till sin hemdator via universitetets elektroniska programdistribution. För information om vilka program som erbjuds, se Programlicenser och hemanvändning. Programval som erbjuds olika användargrupper varierar beroende på användargruppen.

OBS!
Letar du efter program du ska installera på Windows-datorer som underhålls centraliserat av universitetet? De hittar du här.

Tabs

Snabbinstruktion
 • Öppna Helsingfors universitets programdistribution https://ohjelmistojakelu.helsinki.fi/
 • Klicka på länken Program.
 • Klicka på länken för det rätta programmet.
 • Genomläs licensavtalet och dess godkännande.
 • Nu ser du den specifika laddningsbara filen. I lådan finns tilläggsinformation om filen och länkar till möjlig tilläggsinformation om programmet. I vissa fall behövs en installeringskod. Om en kod visas, skriv upp den. Du behöver den för att installera programmet till din dator.
 • Logga ut genom att klicka på länken i det högra övre hörnet i den svarta balken!
Detaljerad hjälp
 • Öppna Helsingfors universitets programdistribution https://ohjelmistojakelu.helsinki.fi/ med din webbläsare.
 • Skriv in ditt huvudanvändarnamn och dess lösenord i inloggningsfönstrets textfält. Logga in genom att klicka på knappen Logga in (Kirjaudu).
 • Efter inloggningen kommer du till programdistributionens framsida. Du kan byta språk genom att klicka på flaggorna i sidans övre kant. Klicka på länken Program för att nå filkatalogen.
  ohjelmistojakelu_sv_1b.png
 • I rubrikinformationen beskrivs innehållet kort. Klicka på kataloglänken du vill komma åt så kommer du till underkataloger och laddbara filer under den kategorin. I katalogen kan alltså finnas en eller flera filer. Alla filer som har med ett specifikt program att göra finns i samma katalog. Tillbaka till föregående katalog kommer du genom att klicka på sökvägslänken ovanför listan på filer.
 • Om du vet att programmet du söker finns i programvarodistributionen men du inte hittar det, beror det oftast på att du inte har rättigheter för att ladda ner det, eftersom du hör till någon specialgrupp. Olika begränsningar finns hos t.ex. docenter, stipendieforskare, timlärare, civiltjänstgörare, studenter med fördjupande studier, frånvaroanmälda samt studenter vid öppna universitetet. Licenskontrakten innehåller ändå undantag gällande vissa program och användargrupper. Det lönar sig därför att kontrollera sin rätt att installera programmen i anskaffningsskedet. Mer information fås av Helpdesk.
 • Klicka på länken för det rätta programmet. En katalog öppnas där antingen det laddbara programmet finns eller underkataloger där man skall välja programversion. Du känner igen själva programmet från dess korta beskrivning.
 • Genomläsning av licensavtalet och dess godkännande är det sista man måste göra innan nerladdningen. Läs och godkänn licensavtalet om du vill ladda ner programmet. Varje fil och licens bör laddas ner och godkännas enskilt.
  • Om du inte godkänner licensavtalet lyckas inte nerladdningen utan du får ett felmeddelande och hamnar tillbaka på föregående sida.
 • Då du godkänt licensavtalet syns din egen katalog som är namngiven enligt ditt användarnamn (namnet uppe i högra hörnet – helsinki.fi). I denna katalog finns alla filer du valt att ladda genom att godkänna licensavtalen. Katalogen finns kvar i en timme, så om t.ex. din internetanslutning bryts eller något annat fel förekommer kan du logga in på nytt senare och ladda ner filerna.
 • I din egen katalog ser du den specifika laddningsbara filen. I lådan finns tilläggsinformation om filen och länkar till möjlig tilläggsinformation om programmet. I vissa fall behövs en installeringskod. Om en kod visas, skriv upp den. Du behöver den för att installera programmet till din dator. Nerladdning av filen påbörjas då du klickar på fillänken i lådan (Ladda filen). Klicka på länken Program om du vill komma tillbaka till huvudkatalogen.
 • Logga ut genom att klicka på länken i det högra övre hörnet i den svarta balken.