Användning av HY-VPN (Win 7)

I Windows 7 operativsystemet startas openvpn-gui-applikationen genom att administratorn använder UAC-egenskapen. HY-VPN tas i bruk i två steg, först startar man programmet och sedan kontaktas universitetets server.

Tabs

Detaljerad hjälp

Starta HY-VPN programmet

 • Välj Start -> All Programs -> OpenVpn -> openvpn-gui.

 • Godkänn säkerhetsfrågan om att verkställa UAC-egenskapen.
 • Ikonen för openvpn borde uppenbara sig antingen i uppgiftsbalken (2) eller i menyn där (1) enligt bilden nedan.

Kontakt med Helsingfors universitets nätverk

 • Klicka på openvpn-knappen i menyn
 • Välj Connect

 • Fyll i följande i det OpenVPN -User Authentication fönster som öppnas
  • Username-fältet ditt användar-id (t.ex. rkeskiva)
  • Password- fältet ditt lösenord
 • Efter identifikationen öppnas ett fönster med OpenVPN:s logg.
 • Ifall du använder OpenVPN-programmet för första gången måste du tillåta OpenVPN-trafik till UDP-porten 1194 i din brandvägg.
  • Till exempel frångar F-Secures brandvägg hur man ska behandla ett oidentifierat program som försöker ta kontakt ut från brandväggen.
  • I sådana fall kan programmet tillåtas ge tillstånd till openvpn.exe programmet att ta kontakt genom att klicka på Allow-knappen.
  • Ifall du vill skapa en permanent regel för programmet ska du kryssa för rutan för Do not show this dialog for this program again och sedan klicka på Allow-knappen.

 • Ifall användaridentifikationen och uppkopplingen lyckas kommer det ett popup-fönster i verktygsbalken som meddelar om detta. I fönstret meddelas tjänstens IP-adress.
 • OpenVPN-ikonen i samma verktygsbalk blir grön när kontakten är etablerad.

Övriga färger för ikonen:
Röd       Ingen kontakt
Gul        Kontakten etableras

Kontakten avbryts genom att välja Disconnect från verktygsbalkens openvpn-symbol.