Aktivering av ny användarnamn

Nätverktyget Aktivering av nytt användarnamn är avsett för studerande vid Helsingfors universitet, vilka inte ännu har användarnamn till universitetets datasystem eller vars användarnamn har gått ut.

Även studerande vid Öppna universitetet vid Helsingfors universitet och studerande från andra universitet som avlägger biämnesstudier vid Helsingfors universitet kan aktivera sina användarnamn med samma verktyg. Verktyget är tillgängligt efter att studierätten har registrerats i Helsingfors universitets studeranderegister. Om aktiveringen inte lyckas, var god och kontakta den enhet som beviljat studierätten.

Med verktyget kan användare själv aktivera sin användarnamn.

Om du har problem med aktivering, kontakta Helpdesk. I de flesta problem som gäller användarkoden måste Helpdesk först kunna pålitligt identifiera den som ringer. Med hjälp av tjänsten ID Point kan du sköta saken. ID Point kontaktuppgifter hittar du här.

 

  För att använda verktyget behövs både en finländsk personbeteckning och nätbankkoder, eller ett mobilcertifikat eller ett elektroniskt identitetskort som beviljas av polisen. Verktyget kan användas med alla finska bankers nätbankkoder.

  Användarnamnet kan aktiveras först när användarens uppgifter finns i Helsingfors universitets studeranderegister och studeranden har registrerats som närvarande eller vald. Uppgifterna om nya studerande överförs till studeranderegistret inom cirka en vecka från att studeranden har mottagit en studieplats (eller handlingarna för dem som valts via separat urval har skickats till fakulteten).

  De som inte kan använda aktiveringstjänsten får sina användarnamn i samband med Check in Event-evenemangen som ordnas för nya studeranden på hösten och våren eller på  ID Point, som är en identifieringstjänst med vilken alla med anknytning till universitetet kan enkelt och tryggt använda  tjänster som kräver personidentifiering per telefon.

   

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp