Användarnamn och behörigheter

Alla vid universitetet behöver ett användarnamn och tillhörande lösenord till Helsingfors universitets informationssystem för att utföra sitt arbete eller sina studier.

 

 

  Observera detta när du väljer användarnamn. Rätt användarnamn för rätt ändamål!

  • Om användarnamnet inte innehåller en e-postadress (vid universitetet eller en extern adress), kan inlärningsmiljöer (Moodle) inte användas med användarnamnet
  • Om en personbeteckning och studerandenummer inte är kopplade till användarnamnet, kan användarnamnet inte användas i Sisu
  • Om en personbeteckning inte är kopplad till användarnamnet, går det inte att återställa lösenordet med hjälp av nätbankskoder

  Läs mer på fliken Detaljerad hjälp 

  Observera detta när du väljer användarnamn. Rätt användarnamn för rätt ändamål!

  • Om användarnamnet inte innehåller en e-postadress (vid universitetet eller en extern adress), kan inlärningsmiljöer (Moodle) inte användas med användarnamnet
  • Om en personbeteckning och studerandenummer inte är kopplade till användarnamnet, kan användarnamnet inte användas i Sisu
  • Om en personbeteckning inte är kopplad till användarnamnet, går det inte att återställa lösenordet med hjälp av nätbankskoder

   Personligt användarnamn

   Alla anställda på universitetet och alla närvaroanmälda studerande får ett individuellt  användarnamn. Med användarnamnet kan man använda universitetets datasystem och man får också tillgång till en @helsinki.fi-e-postadress.

   Genom att ta emot användarnamnet förbinder man sig till att följa användarreglerna för universitetets datasystem.

   Ansökan om personligt användarnamn

   Studerande (inkl. fristående studerande) får automatiskt ett användarnamn utan separat ansökningsprocess. Studeranden aktiverar användarnamnet själv enligt denna instruktion.
   Om studeranden inte kan aktivera användarnamnet själv, ska han eller hon fylla i en ansökan om användarnamn på papper och skicka den till Helpdesk.

   Alla andra på universitet ska genast  fylla i ansökan om användarnamn och skicka den till Helpdesk.
   Läs mer om att inleda studier eller ett anställningsförhållande vid universitetet

   Tilläggsbehörigheter

   Till användarnamnet kopplas som standard en behörighet till universitetets arbetsstationer och de vanligaste datasystemen.
   Till vissa system behövs även separat behörighet. I allmänhet ansöks dessa via Personrollregistret HERO.

   Behörighetens giltighetstid

   Användarnamnet är tidsbundet. I normala fall förlängs giltighetstiden automatiskt, men i vissa fall måste du själv regelbundet förlänga giltighetstiden.
   Läs mer om användarnamnets giltighet och förlängning av det.

   Besökare och utomstående

   Utomstående personer kan få begränsat användarkonto, konferensbehörighet eller ett vanligt, individuellt användarnamn.

   Roaming

   Besökare från andra högskolor kan även använda det trådlösa eduroam-besökarnätverket med användarnamnen till sin egen högskola om högskolan medverkar i eduroam-nätverket.
   Även medlemmar i det finländska Haka-förtroendenätverket kan bland annat logga in i Wiki med användarnamnet till sin egen högskola.
   Även HelsinkiUni Guest-gästnätverket är tillgängligt för besökare. Läs mer om användningen av besökarnätverket i en separat instruktion.

   Begränsat användarkonto

   Med begränsat användarkonto kan man använda universitetstjänster som kräver identifiering, såsom Flamma, Wiki, Moodle eller Sisu. En del tjänster kräver att användarens personbeteckning eller e-postadress finns i behörighetsuppgifterna. Med begränsat användarkonto kan man inte logga in på universitetets arbetsstationer.
   Mer information om begränsat användarkonto

   En anställd kan beställa ett begränsat användarkonto (och andra specialbehörigheter) med en e-blankett utan separat godkännande. Studeranden ska förhandla om specialbehörigheter med en studentrådgivare.

   Konferensbehörighet

   Konferensbehörigheter lämpar sig för kortare besök för till exempel konferensdeltagare. Med konferensbehörigheter kan man använda arbetsstationer som används gemensamt samt datorer i undervisningsklassrum. Med konferensbehörighet kan man inte använda till exempel Moodle, Sisu eller e-post.
   Anställda vid universitetet beställer konferensbehörighet med denna e-blankett.
   Obs! Om besökaren är anställd vid universitetet och registrerar sina arbetstimmar i Sole, ska ett individuellt användarnamn ansökas för personen.

   Kursbehörighet för undervisningsbruk

   Utomstående studerande kan beviljas ett normalt användarnamn även för kortvarigt bruk. Studeranden ansöker själv om användarnamnet enligt denna instruktion.

   Kursläraren kan skaffa kursbehörighet för sin grupp. Kursbehörighet lämpar sig för studerande utanför universitetet som inte har ett personligt användarnamn. Kursbehörigheten ger tillgång till universitets gemensamma datorer och datorer i undervisningsklassrum, men inte till exempel till Moodle eller Sisu.
   Läraren ansöker om kursbehörighet med denna e-blankett.

   Gemensamma gruppbehörigheter

   Gruppbehörigheter används gemensamt av flera personer. Behörigheten lämpar sig alltså för att använda av en viss dator eller för uppgifter där ansvarspersonen ofta byts ut. Man får ingen e-postlåda för gruppbehörighet.
   Gruppbehörigheten ska ha en ansvarig person som behörigheten beviljas till. Gruppbehörighetens användarnamn skrivs i formatet institutionensförkortning_gruppkod.
   Anställda vid universitetet ansöker om gruppbehörigheter med denna e-blankett.

   Underhålls- och administratörsbehörigheter är avsedda för dem som arbetar med datateknik på universitetet

   Observera att automatiska meddelanden inte skickas om underhålls- och administratörsbehörigheter som håller på att gå ut. Du kan få dem till din e-post genom att ange e-postadressen i formatet förnamn.efternamn@adm.helsinki.fi på denna sida. Posten dirigeras till din Office 365-postlåda.
   • Logga in på blanketten med det användarnamn vars uppgifter du vill ändra.
   • Du kan lägga till e-postadressen genom att klicka på knappen E-post utanför universitetet kan ändras.

    

   Ge respons

   Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

   Hur skulle du förbättra denna instruktion?
   Tillbaka upp