Användarnamn och behörigheter

Alla vid universitetet behöver ett användarnamn och tillhörande lösenord till Helsingfors universitets datasystem för att utföra sitt arbete eller sina studier.

Tabs

Detaljerad hjälp

Observera detta när du väljer användarnamn. Rätt användarnamn för rätt ändamål!

  • Om användarnamnet inte innehåller en e-postadress (vid universitetet eller en extern adress), kan inlärningsmiljöer (Moodle) inte användas med användarnamnet.
  • Om en personbeteckning och studerandenummer inte är kopplade till användarnamnet, kan användarnamnet inte användas i WebOodi.
  • Om en personbeteckning inte är kopplad till användarnamnet, går det inte att återställa lösenordet med hjälp av nätbankskoder.

Personligt användarnamn

Alla anställda på universitetet och alla närvaroanmälda studerande får ett individuellt användarnamn. Med användarnamnet kan man använda universitetets datasystem och man får också tillgång till en @helsinki.fi-e-postadress. Genom att ta emot användarnamnet förbinder man sig att följa användarreglerna för universitetets datasystem.

Ansökan om personligt användarnamn

Studerande (inkl. fristående studerande) får automatiskt ett användarnamn utan separat ansökningsprocess. Studeranden aktiverar användarnamnet själv enligt denna instruktion.
Om studeranden inte kan aktivera användarnamnet själv, ska han eller hon fylla i en ansökan om användarnamn på papper och skicka den till Helpdesk.

Alla andra ska fylla i ansökan om användarnamn och skicka den till Helpdesk.
Läs mer om att inleda studier eller ett anställningsförhållande vid universitetet.

Tilläggsbehörigheter

Till användarnamnet kopplas som standard en behörighet till universitetets arbetsstationer och de vanligaste datasystemen.
Till vissa datasystem (Flamma, på finska) behövs även separat behörighet. I allmänhet ansöks dessa via Personrollregistret HERO.

Behörighetens giltighetstid

Behörigheten är tidsbunden. I normala fall förlängs giltighetstiden automatiskt, men i vissa fall måste man själv regelbundet förlänga giltighetstiden.
Läs mer om behörigheternas giltighet och förlängning.

Besökare och utomstående

Utomstående personer kan få ett HUPnet-konto, lättbehörighet, konferensbehörighet eller ett vanligt, individuellt användarnamn.

HUPnet-konto

Med hjälp av ett HUPnet-konto kan man använda universitetets HUPnet-besökarnätverk och biblioteksdatabaser. Vem som helst som hör till universitetets personal kan skapa ett konto. Ett enskilt HUPnet-konto kan användas av flera personer.
Mer information om HUPnet-konto
Blankett för att skapa ett HUPnet-konto

Besökare från andra högskolor kan även använda det trådlösa eduroam-besökarnätverket med användarnamnen till sin egen högskola om högskolan medverkar i eduroam-nätverket.
Även medlemmar i det finländska Haka-förtroendenätverket (på finska) kan logga in på bl.a. HUPnet-besökarnätverket och Wiki med användarnamnet till sin egen högskola.

Lättbehörighet

Med lättbehörigheter kan man använda universitetstjänster som kräver identifiering, såsom Flamma, Wiki, Moodle och WebOodi. En del av tjänsterna kräver att användarens personbeteckning eller e-postadress finns i behörighetsuppgifterna. Med lättbehörigheter kan man inte logga in på universitetets arbetsstationer.
Mer information om lättbehörighet.

En anställd kan beställa lättbehörighet (och andra specialbehörigheter) med en e-blankett utan separat godkännande. Studerande kan beställa Unix-användarnamn med en e-blankett, för övriga specialbehörigheter måste man rådgöra med studentrådgivaren.
Lättbehörighet ansöks med denna e-blankett.

Konferensbehörighet

Konferensbehörigheter lämpar sig för kortare besök för t.ex. konferensdeltagare. Med konferensbehörigheter kan man använda arbetsstationer som används gemensamt. Med konferensbehörighet kan man inte använda t.ex. Moodle, WebOodi eller e-post.
Anställda vid universitetet beställer konferensbehörighet med denna e-blankett.
Obs! Om besökaren är anställd vid universitetet och registrerar sina arbetstimmar i Sole, ska ett individuellt användarnamn ansökas för personen.

Kursbehörighet för undervisningsbruk

Utomstående studerande kan beviljas ett normalt användarnamn även för kortvarigt bruk. Studeranden ansöker själv om användarnamnet enligt denna instruktion.

Kursläraren kan skaffa kursbehörighet för sin grupp. Kursbehörighet lämpar sig för studerande utanför universitetet som inte har ett personligt användarnamn. Kursbehörigheten ger tillgång till universitets gemensamma datorer, men inte till t.ex. Moodle, WebOodi eller HUPnet-besökarnätverket.
Läraren ansöker om kursbehörighet med denna e-blankett.

Gemensamma gruppbehörigheter

Gruppbehörigheter används gemensamt av flera personer. Behörigheten lämpar sig alltså för att använda av en viss dator eller för uppgifter där ansvarspersonen ofta byts ut. Man kan inte få ett e-postkonto till gruppbehörigheten.
Gruppen bör ha en ansvarsperson som behörigheten beviljas till. Gruppbehörighetens användarnamn skrivs i formatet institutionensförkortning_gruppkod.
Anställda vid universitetet ansöker om gruppbehörigheter med denna e-blankett.

Adminanvändarnamnen för dem som arbetar med datateknik på universitetet

Adminanvändarnamnen ansöks med denna e-blankett.

Automatiska meddelanden skickas inte om underhålls- och administratörsanvändarnamn som håller på att gå ut. Du kan få dem till din e-post genom att ange e-postadressen i formatet förnamn.efternamn@adm.helsinkidenna sida. Posten dirigeras till din Office 365-postlåda.