Användning av HUPnet-behörighet

HUPnet-behörigheten omfattar inga andra rättigheter förutom inloggning till Helsingfors universitets besökarnätverk med användarens dator eller mobila enhet.

  • Behörigheten gäller åtkomst till biblioteksdatabaser.
  • Man kan inte logga in på universitetets arbetsstationer.
  • Behörigheten gäller i en dag eller en vecka från första användning.
  • Lösenordet för HUPnet-behörigheten kan inte bytas ut. Om lösenordet förkommer eller glöms bort, ska en ny HUPnet-behörighet skapas. Inte ens Helpdesk kan se eller byta ut lösenordet.
  • Om man försöker logga in till HUPnet-nätverket med en föråldrad behörighet, får man ett felmeddelande om att behörigheten har gått ut. HUPnet-behörighetens giltighetstid förlängs inte, utan en ny behörighet skapas.

Tabs

Detaljerad hjälp

Inloggning till universitetets nätverk:

  • Anslut dig till det trådlösa eller trådbundna HUPnet-nätverket
  • Öppna webbläsaren i din enhet. Inloggningsfönstret till HUPnet visas

Kirajutuminen HUPnet-verkkoon

  • Första gången måste du godkänna användarreglerna

HUPnet-luvan käyttösäännöt

  • När du har loggat in med behörigheten får du ett meddelande om detta

Onnistunut kirjautuminen HYPnetiin

  • Om du försöker logga in till HUPnet med behörigheter som gått ut, visar systemet ett felmeddelande

Virheilmoitus HUPnetiin kirjauduttaessa

Du måste logga in till HUPnet-nätverket alltid när du ansluter till nätverket samt med regelbundna intervall även när du använder det.
Internetförbindelsen via HUPnet-nätverket fungerar inte förrän du har loggat in.