Behörigheter

Alla vid universitetet behöverbehörighet till Helsingfors universitets datasystem för att utföra sitt arbete eller sina studier. Behörigheten används med hjälp av ett personligt användarnamn och lösenord.