HUPnet-tillstånd för besökare

HUPnet-tillstånd är lättbehörigheter som inte har andra rättigheter än att användaren kan logga in på HUPnet-besökarnätverket med sin egen bärbara dator.

  • Tillståndet kan beviljas av all personal på Helsingfors universitet.
  • Tillståndet ger tillgång till biblioteksdatabaserna.
  • Tillståndet kan skapas på förhand före besökaren anländer.
  • användarnamnet kan användas av flera personer samtidigt (t.ex. vid kongresser)
  • Tillståndet är i kraft i en dag eller i en vecka fr.o.m. den första användningen.
  • Man kan inte logga in på universitetets arbetsstationer med tillståndet.

Tabs

Snabbinstruktion

Tillstånd kan skapas av personal vid Helsingfors universitet som har en giltigt behörighet och vars arbetskontrakt är i kraft. Tillstånden är begränsade, så de börjar normalt fungera ca 15 minuter efter att de skapats.

Användarnamn kan endast skapas på en dator som är ansluten till intranätet, via en eduroam-anslutning eller hemifrån via en VPN-anslutning.

HUPnet-tillståndets användarnamn har formen hupnet123 (= hupnet + nummerserie)
Det lönar sig att skriva ut sidan för att komma ihåg informationen.

Se instruktioner om användning av HUPnet-behörighet

 

Detaljerad hjälp

Skapande av HUPnet-tillstånd

Tillstånd kan skapas av personal vid Helsingfors universitet som har en giltigt AD-behörighet och vars arbetskontrakt är i kraft. HUPnet-tillstånd kan alltså skapas av alla anställda vid Helsingfors universitet som snabbt behöver tillstånd till universitetets besökarnätverk för sina gäster. Tillstånden är begränsade, så de börjar normalt fungera ca 15 minuter efter att de skapats.  Då man ansöker om tillståndet bör man alltid skriva om användningssyftet i Lisätietoja-fältet.

Användarnamn kan endast skapas på en dator som är ansluten till intranätet, via en eduroam-anslutning eller hemifrån via en VPN-anslutning.

>> Gå till skapande av HUPnet-tillstånd

Ytterligare information

Man kan ge en giltighetstid på en dag eller en vecka för HUPnet-tillstånden. Tillstånd kan skapas i förväg eftersom de aktiveras först då de används för första gången. Ett oaktiverat HUPnet-tillstånd måste tas i bruk inom en månad från att det är skapat. Tillståndet är i kraft till midnatt på sin sista giltighetsdag.

Då man skapar ett tillstånd skriver man in användarens namn samt mobiltelefonnummer eller e-postadress (eller både och). Man skriver också in för vilket ändamål tillståndet har skapats. Användaren får information om tillståndet som textmeddelande till sin telefon eller som e-post till den givna adressen (eller både och). Om användaren inte kan uppge ett telefonnummer eller en e-postadress (eller inte har tillträde till dem), kan den som skapar tillståndet också skriva ut informationen från sin dator eller skriva upp informationen på papper.

Det går inte att byta lösenordet till HUPnet-tillståndet. Om lösenordet tappas bort eller glöms, måste ett nytt HUPnet-tillstånd skapas. Inte ens personalen vid punkterna för behörigheter eller Helpdesk har tillgång till lösenorden eller kan byta dem.
Om man försöker logga in på HUPnet-nätverket med ett föråldrat tillstånd får man ett felmeddelande där det meddelas att tillståndet är föråldrat. HUPnet-tillstånden går inte att förlänga, utan ett nytt tillstånd måste skapas istället för det föråldrade.

Anvisning för användning av tillståndsblanketten

  • Fyll i blankettens obligatoriska uppgifter (användarens namn och användarnamnets giltighetstid).
  • Kryssa för punkten Luovutan tunnuksen…
  • Namnet kan skrivas i formen Förnamn Efternamn eller Efternamn Förnamn
  • Telefonnumret kan skrivas i formen 070-123456 eller 070123456. Om det är frågan om ett utländskt nummer, ge numret i dess långa form inkluderande landsprefixet: +35870123456.

Då sändningen av informationen har lyckats, öppnas följande sida:

Hupnet-luvan tiedot

HUPnet-tillståndets användarnamn har formen hupnet123 (= hupnet + nummerserie)
Det lönar sig att skriva ut sidan för att komma ihåg informationen.

Användning av HUPnet-behörighet

Se instruktioner om användning av HUPnet-behörighet