Självbetjäning: Behörighet och lösenord

 • Förlängning av giltighetstiden för en behörighet
 • Aktivering av ny behörighet
  För nya studenter, kräver bankkoder eller ett elektroniskt identitetskort
 • Information om egna behörigheter (Flamma)
  tillstånd och giltighetstider
 • Information om egna behörigheter
  Giltighetstider, kontaktuppgifter och e-postserver, en del av informationen kan också redigeras
 • Byte av lösenord för behörigheter
 • Byte av lösenord för lättbehörigheter
 • Byte av bortglömt lösenord
  Kräver bankkoder eller ett elektroniskt identitetskort
 • ID Point
  ID Point är en identifieringstjänst med vilken alla med anknytning till universitetet kan enkelt och tryggt använda tjänster som kräver personidentifiering per telefon.
  För närvarande tillhandahåller Helpdesk telefontjänst mot ID Point -kod i följande ärenden:
  • Byte av bortglömt lösenord
  • Ibruktagning av nytt användarnamn
 •  

   

     

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp