Certifiering

Certifikat används i första hand för att verifiera en person eller en maskin, för att verifiera en tjänst eller kryptera filer.

Tabs

Snabbinstruktion

På universitetets arbetsstationer är de färdigt installerade men på din hemdator kan du stöta på certifikat.