Certifiering

Certifikat används i första hand för att verifiera en person eller en maskin, för att verifiera en tjänst eller kryptera filer.

På universitetets arbetsstationer är de färdigt installerade men på din hemdator kan du stöta på certifikat.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp