Eduroam i Cubbli

Bärbara Cubbli-datorer med centraliserat underhåll är konfigurerade med eduroam-nätverksinställningar och nödvändiga certifikat. För att använda eduroam på dessa datorer behöver du bara ansluta till det trådlösa nätverket. Om datorn finns inom eduroam-nätverkets täckningsområde försöker den automatiskt ansluta sig till nätverket.

Om användaren har använt eduroam på ifrågavarande dator, finns identifieringsuppgifterna förmodligen redan sparade och datorn ansluter sig till nätverket automatiskt, utan några frågor. Om du använder eduroam för första gången måste du identifiera dig.

OBS! Eduroam kräver ett användarnamn i formatet anvandarnamn@helsinki.fi (t.ex. rkeskiv@helsinki.fi). Endast ett användarnamn utan domännamn fungerar inte.

Efter att du har bytt lösenord måste du alltid identifiera dig på nytt i eduroam.

Det har upptäckts problem med inloggningen på eduroam. Om identifieringen efter flera inloggningsförsök fortfarande inte fungerar i formen anvandarnamn@helsinki.fi, försök med formen anvandarnamn@ad.helsinki.fi.

Helsingfors universitet har flera trådlösa nätverk:

 • HelsinkiUni är ett trådlöst nätverk för centralt hanterade bärbara Windows-datorer för universitetspersonal. 
  Läs mer om HelsinkiUni nätverk
   
 • Eduroam är ett internationellt trådlösa nätverket för personal, studerande och medlemmar av eduroam-nätverket.
   
 • Gästnätverket HelsinkiUni Guest är avsett för användare som inte har universitetets användarnamn eller tillgång till eduroam-nätverket.
  Läs mer om HelsinkiUni nätverk

  Anslutning till eduroam-nätverket

    Välj eduroam i listan över nätverk.

   

  Efter en lyckad inloggning upprättas en anslutning. Lösenordet sparas i användarens egen nyckelknippa. I fortsättningen upprättas anslutningen automatiskt.

  Obs! Om eduroam-nätverket har tagits bort från listan via funktionen Forget Connection, måste CA-certifikatet hämtas till eduroam-nätverksinställningarna på nytt från katalogen /etc/cubbli. Välj ett certifikat, vars namn inkluderar ”HYAD”, t.ex. ”HYAD-root.pem”.

  Installation av eduroam-certifikatet på en hemdator

  Om du använder en dator som inte underhålls kan du behöva installera eduroam-certifikatet själv. Följ dessa anvisningar:

  • Gå med hjälp av en webbläsare till adressen cat.eduroam.org. Klicka på följande knapp på sidan: Klicka här för att ladda ner eduroam-installationsprogrammet.
  • Välj din egen organisation (Helsingfors universitet).
  • Välj användargrupp. Det finns två alternativ. Välj:
   • Inloggning med användarnamn och lösenord
  Ange ditt användarnamn i formatet anvandarnamn@helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@helsinki.fi)

   När Python-skriptet har laddats ner öppnar du instruktionsraden och går till målkatalogen. Exempel:

  • cd Downloads

  Kontrollera att skriptet har körningsbehörighet

  • chmod +x eduroam-linux-UoH-Username_and_password_authentication.py

  Kör skriptet

  • python3 eduroam-linux-UoH-Username_and_password_authentication.py

  Eduroam-profilen är nu synlig bland dina nätverksanslutningar.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp