Installation och användning av HY-VPN för Ubuntu

Denna instruktion är avsedd för hemdatorer med Linux-operativsystem installerat.
Instruktionen är avsedd för Ubuntu-version 18.04.

Tabs

Detaljerad hjälp

Installation

 • Öppna terminalfönstret i Applications > Accessories > Terminal
 • Ange kommandon

  sudo apt update
  sudo apt install openvpn openvpn-systemd-resolved

  du måste ange ditt lösenord för att genomföra kommandon

  openvpn_ubuntu_1804_1.png

 

 • Hämta den komprimerade filen från programdistributionen (Finns i katalogen Program > HY-VPN > Linux) openvpn.conf och spara den i arbetsstationens lokala skiva..
 • Gå till den katalog dit du hämtade paketet, flytta paketet till mappen openvpn och byt dess rättigheter till root (i detta exempel har paketet hämtats från programdistributionen till mappen Downloads):

  sudo cp /home/$USER/Downloads/openvpn.conf /etc/openvpn/
  sudo chown root:root /etc/openvpn/openvpn.conf

Användning av programmet

 • Starta OpenVPN-programmet med kommandot: sudo systemctl start openvpn@openvpn.service
 • Avsluta programmet efter användning med kommandot: sudo systemctl stop openvpn@openvpn.service
 • Du ser programmets status med kommandot: sudo systemctl status openvpn@openvpn.service