Ansluta Chromebook till eduroam-nätverket

Du får eduroam-konfigurationerna till de vanligaste enheterna (Windows, Mac, mobilenheter) direkt genom att ladda ner dem via adressen cat.eduroam.org. För Chromebook finns inställningar emellertid inte och de måste konfigureras manuellt.

Det finns två skeden i instruktionen:

 1. Hämta universitetets certifikat till din enhet
 2. Konfigurera inställningarna

Hämta universitetets certifikat till din enhet

 • Anslut till exempel till mobil nätverket så att du kan konfigurera eduroam-inställningarna.
 • Ladda ner certifikatet genom att högerklicka på musen och välj Spara länk som... (Save link as...)
  https://itfiles.it.helsinki.fi/CA/HYAD%20ROOT%20CA(1).pem
 • Öppna sidan chrome://settings/certificates i webbläsaren
 • Gå till fliken Utfärdare (Authorities) och klicka på Importera… (Import)
 • Välj filen (.pem) som du just laddade ner i mappen Downloads (Hämtade filer).
 • Klicka på ÖPPNA.


   

 • Härnäst frågar enheten Vill du lita på University of Helsinki som certifikatsutfärdare? (Do you want to trust "University of Helsinki Net CA"), klicka på OK (du behöver inte kryssa för rutorna).
 • Klicka på KLAR.

Konfigurera trådlöst nätverk

 • Klicka på ikonen för trådlöst nätverk i den högra nedre kanten (överkryssad trekant). Ett fönster där du väljer nätverksinställningar öppnas. Ett annat aktuellt nätverk (till exempel HelsinkiUni Guest) kan visas här.
 • Välj eduroam i listan med trådlösa nätverk.

Fyll i fälten:

 • Välj PEAP vid EAP-tapa
 • Välj MSCHAPv2 i Phase 2 authentication (Fas 2: Autentisering)
 • I Server CA certificate (Serverns CA-certifikat) väljer du HYAD ROOT CA.
 • Ange ditt användarnamn i formen anamn@helsinki.fi (till exempel rkeskiva@helsinki.fi)
 • Ange ditt lösenord i fältet Lösenord (Password).
 • Lämna Anonymous identity tom
 • Kryssa för Spara identitet och lösenord (Save identity and password) och klicka på Connect (Anslut).
   

Nu ansluts Chromebook automatiskt till eduroam-nätverket när enheten är inom täckningsområdet.

 

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp