Ansluta Chromebook till eduroam-nätverket

Tabs

Detaljerad hjälp

Du får eduroam-konfigurationerna till de vanligaste enheterna (Windows, Mac, mobilenheter) direkt genom att ladda ner dem via adressen cat.eduroam.org. För Chromebook finns inställningar emellertid inte och de måste konfigureras manuellt.

Det finns två skeden i instruktionen:

 1. Hämta universitetets certifikat till din enhet
 2. Konfigurera inställningarna

Hämta universitetets certifikat till din enhet

 • Anslut till exempel till HUPnet-nätverket så att du kan konfigurera eduroam-inställningarna. Du hittar HUPnet under namnet Univ Helsinki HUPnet.
  Öppna en sida i webbläsaren, till exempel http://www.helsinki.fi. Då öppnas inloggningsfönstret.
  Logga in med ditt användarnamn.
  OBS: om inloggningsfönstret inte öppnas ska du gå till: https://login.hupnet.helsinki.fi/.
 • Ladda ner certifikatet genom att högerklicka på musen och välj Spara länk som... (Save link as...)
  https://www.helsinki.fi/atk/ca/HYAD ROOT CA(1).pem
 • Öppna sidan chrome://settings/certificates i webbläsaren
 • Gå till fliken Utfärdare (Authorities) och klicka på Importera… (Import)
 • Välj filen (.pem) som du just laddade ner i mappen Downloads (Hämtade filer).
 • Klicka på ÖPPNA.


   

 • Härnäst frågar enheten Vill du lita på University of Helsinki som certifikatsutfärdare? (Do you want to trust "University of Helsinki Net CA"), klicka på OK (du behöver inte kryssa för rutorna).
 • Klicka på KLAR.

Konfigurera trådlöst nätverk

 • Klicka på ikonen för trådlöst nätverk i den högra nedre kanten (överkryssad trekant). Ett fönster där du väljer nätverksinställningar öppnas. Ett annat aktuellt nätverk (till exempel HUPnet) kan visas här.
   
 • Välj eduroam i listan med trådlösa nätverk.

Fyll i fälten:

 • Välj PEAP vid EAP-tapa
 • Välj MSCHAPv2 i Phase 2 authentication (Fas 2: Autentisering)
 • I Server CA certificate (Serverns CA-certifikat) väljer du HYAD ROOT CA.
 • Ange ditt användarnamn i formen anamn@helsinki.fi (till exempel rkeskiva@helsinki.fi)
 • Ange ditt lösenord i fältet Lösenord (Password).
 • Lämna Anonymous identity tom
 • Kryssa för Spara identitet och lösenord (Save identity and password) och klicka på Connect (Anslut).
   

Nu ansluts Chromebook automatiskt till eduroam-nätverket när enheten är inom täckningsområdet.