Användning av Pulse Secure-VPN-kontakt med universitetets bärbara dator (Windows 7)

Tabs

Detaljerad hjälp

Instruktionerna berör endast universitetets Windows 7-installationer

Universitetet har tagit i bruk VPN-klientprogram Pulse Secure. Den applikationen skiljer sig från den för tillfället använda OpenVPN på det sättet att det inte krävs administrator rättigheter för att använda Pulse Secure. Av denna orsak lämpar programmet sig utmärkt för att användas på universitetets maskiner.

Ifall du vill använda din hemkatalog (dvs. Z-skivan) utanför universitetets nät, gör först enligt dessa intruktioner och öppna sedan instruktionerna för distansanvändning av hemkatalogen.

1. Välj Windows ikonen från det nedre vänstra hörnet och sök från All Programs menyn Pulse Secure och genom att öppna den katalogen hittar du Pulse Secure-applikationen.

2. Applikationen är färdigt definierad för distanskontakt så du kan direkt klicka på Connections och sedan på VPN-staff och sedan etablera kontakt genom att klicka på Connect.

3. Applikationen öppnar ett nytt fönster som frågar efter ditt användar-id och lösenord. Fyll i ditt användar-id i fältet för User name och ditt lösenord i fältet för Password. Klicka till slut på Connect.

4. Pulse Secure meddelar när kontakten är etablerad. Meddelandet öppnas i ett nytt fönster men stängs automatiskt efter en stund. VPN-kontakten är på tills du klickar på Disconnect VPN-staff i applikationens huvudfönster.

Du kan vid behov säkerställa dig om att kontakten fungerar genom att klicka på All Programs-menyn och välja katalogen vid namn HY och därifrån öppna applikationen ShowIP. De första sex numrorna i IP-adressen som visas i applikationen borde vara 128.214.xxx.xxx.