Installering och användning av Eduroam-nätverket

Det är enkelt att installera eduroam som profilfil från version OS X 10.7 uppåt. I äldre versioner av Mac-operativsystemet finns inget stöd för färdiga profilfiler. 

Vi rekommenderar att du uppdaterar din dator till nyaste version.

Dessa instruktioner gäller för hemdatorer. 

Du kan se vilken version av operativsystemet eller macOS du har när du klickar på Apple-menyn och väljer Om denna Mac/ About this Mac.
Tre nyaste operativsystem är stödda versioner. Läsa mer från Apple Support.

Tabs

Detaljerad hjälp

Gå med Safari-webbläsaren till adressen cat.eduroam.org.

Klicka på följande knapp:

Klicka på Helsingfors universitet i listan med hemorganisationer som öppnas. Om du inte kan se det, skriv Helsingin i sökfältet.

Klicka på operativsystemet på din dator i listan med operativsystem (du kan kontrollera vilken version som finns på din dator genom att klicka på Apple-menyn och välja Om denna Mac/About this Mac). Om webbläsaren frågar vad man ska göra med filen, välj Spara (Save). Om webbläsaren öppnar filens innehåll som textmassa, gå tillbaka och ladda ner filen genom att klicka på den med alt-tangenten nedtryckt.

Öppna vid behov den eduroam-profilfil som laddats ned från mappen Hämtade filer (Downloads). Om ingenting händer, klicka på filen med Control-tangenten nedtryckt och välj Öppna med (Open with) -> Systeminställningar (System Preferences).
• Klicka på Fortsätt (Continue). Systeminställningar ber om bekräftelse för att ladda ned universitetets certifikat. Klicka på Fortsätt (Continue) på nytt.

Skriv ditt användarnamn i formen användarnamn.fi och lösenord i fälten i fönstret.

Välj sedan Installera (Install) och ange användarnamnet och lösenordet till Macs systemadministratörskonto när dessa efterfrågas.

Välj till sist eduroam på menyraden i listan med trådlösa nätverk. Nu ska anslutningen fungera om allt är korrekt utfört! I fortsättningen skapas anslutningen till eduroam-nätet automatiskt.