VPN-anslutning med Pulse Secure på egen mac-dator

Utanför universitetet är det möjligt att skapa en krypterad fjärranslutning till Helsingfors universitets servrar. En VPN-anslutning är användbar även i HUPnet och andra okrypterade nät. Om du vill komma åt din hemkatalog (Z-skivan) från din hemdator ska du först följa denna instruktion och sedan öppna instruktionen för Att koppla hem- och gruppkataloger till Mac.

  Tabs

  Detaljerad hjälp

   Att skapa en skyddad anslutning

   Installera Pulse Secure från programdistributionen

   • Efter installationen startar Pulse Secure i mappen Program.
   • Lägg till anslutningsadressen genom att klicka på +-knappen. I fältet Name skriver du till exempel HY-VPN och i fältet Address https://www.vpn.helsinki.fi/vpnstaff (personal) eller https://www.vpn.helsinki.fi/vpnstudent (studerande).

   • I fortsättningen kan du öppna anslutningen genom att klicka på Pulse Secure -ikonen på menyraden till vänster om klockan och välja HY-VPN -> Connect. Om du inte ser någon ikon, starta Pulse Secure i mappen Program.

   • Pulse Secure frågar dig efter universitetets användarnamn och lösenord. Klicka på Connect.

   • Du stänger anslutningen genom att klicka på Pulse Secure -ikonen på menyraden och sedan på VPN -> Disconnect.