OpenVPN och datasäkerhetsprogram

Datasäkerhetsprogram (brandvägg, virusbekämpningsprogram, olika program avsedda för att hitta skadliga program och program som övervakar förändringar i Windows inställningar) kan förhindra användningen av OpenVPN.

Innan följande kontroller måste man se till att datamaskinens användargränssnitts uppdateringar är har uppdaterats och stänga av alla andra program som i onödan använder internet, som till exempel e-postprogram och webbläsare.

Kom ihåg att under följande kontroller skyddar datasäkerhetsprogram inte dig för till exempel virus som kommer med e-post eller från hemsidor som distribuerar skadeprogram!

Datasäkerhetsprogram

Problematiska situationer är till exempel de då allting verkar vara OK, men trafiken löper inte via OpenVPN. Den första fasen är att logga in som administrator på den ifrågavarande arbetsstationen och stänga av alla installerade datasäkerhetsprogram och efter det pröva på nytt hur OpenVPN fungerar.

Ifall OpenVPN fungerar då när alla datasäkerhetsprogram är avstängda, bör du låta OpenVPN vara på och sedan starta datasäkerhetsprogrammen en åt gången medan du kontrollerar hur OpenVPN-programmet fungerar. Först bör du förstås koppla på de viktigaste det vill säga virusbekämpningsprogrammen och Brandvägg.

När du hittar programmet som hindrar OpenVPN:s funktion ska du bekanta dig med det ifrågavarande programmets dokumentation. Där beskrivs med största sannolikhet hur det ifrågavarande programmets konfigurationsfiler bör ändras så att nödvändiga och tillåtna program ska fungera. Ifall det inte finns ett sådant alternativ i det ifrågavarande programmet är det fog att noga fundera vilket användningsändamål programmet har och hur det passar in i datasäkerhetsanvändning.

Till slut måste man naturligtvis välja vilket program man vill använda, ifall något program har bristande möjligheter att konfigureras och på så sätt hindrar användningen av OpenVPN. Våra möjligheter att hjälpa är begränsad till att rekommendera att man inte använder det ifrågavarande programmet.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp