VPN-portalen som proxyserver

Tabs

Detaljerad hjälp
 • Logga in till VPN-portalen via adressen https://www.vpn.helsinki.fi
 • Skriv in adressen i adressfältet. I exemplet används uppslagsverket Merck http://themerckindex.cambridgesoft.com/themerckindex/Forms/Home/ContentArea/Home.aspx
 • Klicka på Browse. Webbläsaren flyttas till uppslagsverkets sida.
 • Du kan spara adressen i dina bokmärken för framtida användning.
  • I fortsättningen kan du använda bokmärket precis som andra bokmärken. Om du inte är inloggad i VPN-portalen, tar webbläsaren dig först till inloggningssidan och sedan till den önskade tjänsten.

 • Som standard är namnet https://www.vpn.helsinki.fi/themerckindex/Forms/Home/ContentArea/,DanaInfo=themerckindex.cambridgesoft.com,SSO=U+Home.aspx
 • Du kan ändra namnet så att det blir åskådligare.


 

Navigering i VPN-portalen

I webbläsarens övre högra hörn finns de ikoner som behövs för navigering i VPN-portalen:

 • 1 byter navigeringsfältets läge mellan webbläsarens högra och vänstra kant.
 • 2 tillbaka till VPN-portalens hemsida.
 • 3 utloggning från VPN-portalen.

OBS! Kom ihåg att logga ut från tjänsten. Om du bara stänger webbläsaren förblir VPN-sessionen öppen och du kan få följande meddelande när du använder tjänsten igen:

Klicka på Continue the session. Den gamla sessionen stängs och en ny öppnas.