Att läsa Office 365-post i Thunderbird

I det första ibruktagningsskedet av Office 365 tar man i bruk e-posten och kalendern. Kalendern går inte att använda i Thunderbird utan att installera tilläggsdelar, och inte ens då kan man garantera att alla egenskaper fungerar felfritt. Användningen av Office 365 kommer senare att utvidgas till att innehålla fler funktioner, så inte heller därför är en fortsatt användning av Thunderbird att rekommendera.

Det rekommenderade programmet för användning av tjänsten Office 365 är Outlook.

I denna instruktion beskrivs hur du kan läsa Office 365-post i Thunderbird. Instruktionen är skriven för Thunderbird version 24.6.0.

Endast de nödvändiga inställningarna beskrivs i instruktionen. Allmänna instruktioner om användning av Thunderbird finns i Helpdesks e-postinstruktioner.

Det är enkelt att ta i bruk Thunderbird om du inte har läst din e-post i det tidigare. Om du har använt Thunderbird som e-postprogram, måste inställningarna redigeras.

Tabs

Detaljerad hjälp

Om du inte tidigare har läst din e-post i Thunderbird

Öppna Thunderbird. Installationsguiden startas. Fyll i följande uppgifter:

 • Namnet är redan ifyllt, men du kan redigera det som du vill. (1).
 • Ange din e-postadress i formen Fornamn.Efternamn@helsinki.fi (2).
 • Skriv ditt lösenord (3).
 • Rutan (4) är förkryssad som standard. Det rekommenderas dock inte att spara lösenorden, så ta gärna bort krysset.
 • Klicka på Continue (5).

   

 • Klicka på Manual config.

   

 • Kontrollera att inställningarna ser ut som i bilden: Uppgifter att ändras är:
  • (1) Server hostname: outlook.office365.com
  • (2) Port: 993
  • (3) Authentication: Normal password
  • (4) Username: anvandarnamn@ad.helsinki.fi
 • Avsluta med att klicka på Re-test (5). Programmet testar att skapa anslutningen med de uppgifter du angett.

   

 • Om du inte fick några felmeddelanden, klicka på Done.

   

 • Om du vill använda Thunderbird som standardprogram för att läsa e-post, klicka på Set as Default.

   

 • Installationen är klar. Thunderbird startas och visar posten.

   

Om du tidigare har läst din e-post i Thunderbird

Om du tidigare har använt Thunderbird till att läsa e-post, har du redan åtminstone ett definierat postkonto. I denna instruktion antas att du har läst universitetets Mappi-post i Thunderbird. I annat fall måste instruktionen anpassas.

 • Klicka på kontot med den högra musknappen.
 • Öppna Settings.

   

 • Kontrollera under Server Settings att posti.mappi.helsinki.fi har valts som postdator. I så fall har du läst Mappi-post i Thunderbird.

   

 • Klicka på kontonamnet (1).
 • Vid (2)–(4) finns de uppgifter som behövs till att läsa Mappi-post. När e-postservern byts ut, skickas posten i formen Fornamn.Efternamn@helsinki.fi till den nya servern. Mappi-posten blir kvar på den gamla servern, och admin flyttar inte meddelanden därifrån till det nya systemet. Du kan dock själv kopiera Mappi-posten till det nya systemet.
   

  För att även i fortsättningen kunna läsa dina gamla meddelanden, behöver du två konton, ett för den gamla Mappi-servern och ett för den nya Office 365-servern.

   

Det är enklare att hålla isär kontona (och därmed meddelanden som kommer till olika servrar, nya och gamla meddelanden) när man ger dem beskrivande namn. Först ändrar vi namnet på det existerande Mappi-postkontot.

 • Ändra namn på kontot (2). I exemplet används namnet mappiposti, men du kan också välja ett annat namn.
 • Ändra e-postadressen (3) till formen anvandarnamn@mappi.helsinki.fi. Mappi-posten kommer tills vidare att finnas kvar vid sidan av Office 365-posten. Efter övergången till Office 365 styrs posten till adressen Fornamn.Efternamn@helsinki.fi till en ny server.
   

  Du kan fortfarande använda Mappi-post och skicka meddelanden till den på adressen anvandarnamn@mappi.helsinki.fi. Fortsatt användning rekommenderas inte, men det är bra att veta att det gamla systemet blir kvar och att det kan komma post dit. För säkerhets skull kan man vidarebefordra posten från Mappi till den nya servern.

 • Samtidigt är det bra att ställa in en Reply-to -adress som styr till den nya servern (4).
 • Klicka på OK (5).

   

 • Programmet varnar för eventuella problem med skräppostfiltrering. Du kan kontrollera dina skräppostinställningar genom att klicka på Yes.

   

 • Klicka på OK.

   

 • Kontonamnet har bytts ut. Kontot fungerar som vanligt, och du kan läsa meddelanden på Mappi-servern precis som tidigare.

   

Skapa sedan ett nytt konto för att läsa post som finns på den nya Office 365-servern.

 • Klicka på kontonamnet.
 • Klicka på Create a new account: Email.

   

 • Fyll i följande uppgifter:
  • Namnet är redan ifyllt (1).
  • Ange din e-postadress i formen Fornamn.Efternamn@helsinki.fi (2).
  • Skriv ditt lösenord (3).
  • Rutan (4) är förkryssad som standard. Det rekommenderas dock inte att spara lösenorden, så ta gärna bort krysset.
  • Klicka på Continue (5).

    

 • Klicka på Manual config.

   

 • Kontrollera att inställningarna ser ut som i bilden: Uppgifter att ändras är:
  • (1) Server hostname: outlook.office365.com
  • (2) Port: 993
  • (3) Authentication: Normal password
  • (4) Username: anvandarnamn@ad.helsinki.fi
 • Avsluta med att klicka på Re-test (5). Programmet testar att skapa anslutningen med de uppgifter du angett.

   

 • Om du inte fick några felmeddelanden, klicka på Done.

   

 • Programmet kan fråga om du vill använda Thunderbird som standardprogram.
 • Klicka på Set as Default.

   

 • Ett nytt konto har skapats. Utöver den gamla Mappi-posten kan du läsa meddelanden som inkommer till den nya Office 365-servern.
 • Postkontona syns till vänster. Du kan läsa meddelandena som inkommit till Mappi-servern genom att klicka på kontot mappiposti@helsinki.fi (1).
 • Post som inkommit till adressen Fornamn.Efternamn@helsinki.fi efter övergången till Office 365 styrs till Office 365-servern. Du kan läsa dem genom att klicka på kontot Fornamn.Efternamn@helsinki.fi (2).